Một số đặc điểm sinh học, sinh thái của bọ rùa tám chấm Harmonia octomaculata (Fabricius, 1781) (Coccinellidae: Coleoptera)

Bọ rùa tám chấm Harmonia octomaculata (Fabricius, 1781) được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ở điều kiện nhiệt độ trung bình 21,4 đến 30,3oC và độ ẩm trung bình 74 đến 77% sử dụng vật mồi là Brevicoryne brassicae Linnaeus và Aphis gossypii Glover để tìm hiểu đặc điểm sinh học của chúng. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Natural Sci. 2015 Vol. 60 No. 4 pp. 87-91 This paper is available online at http MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH THÁI CỦA BỌ RÙA TÁM CHẤM Harmonia octomaculata FABRICIUS 1781 COCCINELLIDAE COLEOPTERA Bùi Minh Hồng1 Hoàng Thị Thu Phương2 và Trần Đình Chiến 3 1 Khoa Sinh học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Học viện Y dược học Cổ truyền Việt nam 3 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tóm tắt. Bọ rùa tám chấm Harmonia octomaculata Fabricius 1781 được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ở điều kiện nhiệt độ trung bình 21 4 đến 30 3oC và độ ẩm trung bình 74 đến 77 sử dụng vật mồi là Brevicoryne brassicae Linnaeus và Aphis gossypii Glover để tìm hiểu đặc điểm sinh học của chúng. điều kiện nhiệt độ 30 3oC độ ẩm 77 bọ rùa tám chấm hoàn thành vòng đời là 18 67 1 09 ngày con cái đẻ 18 91 1 02 quả trứng ngày và tỉ lệ trứng nở 87 tuổi thọ 32 22 1 22 ngày. Ở điều kiện nhiệt độ 21 4oC độ ẩm 74 bọ rùa tám chấm hoàn thành vòng đời là 26 73 0 91 ngày con cái đẻ 12 07 1 02 quả trứng ngày và tỉ lệ trứng nở 70 26 tuổi thọ 40 34 1 89 ngày. Ấu trùng tuổi 4 và trưởng thành có khả năng ăn rệp muội cao hơn các ấu trùng tuổi khác. Nuôi bằng hai loại thức ăn bọ rùa 8 chấm có khả năng ăn rệp xám lớn hơn so với rệp bông. Từ khóa Bọ rùa tám chấm khả năng đẻ trứng vòng đời tuổi thọ tỉ lệ trứng nở khả năng ăn con mồi. 1. Mở đầu Họ bọ rùa Coccinellidae Coleoptera Insecta là một họ có số lượng loài lớn và phân bố phổ biến trên thế giới một trong những côn trùng thiên địch chính hạn chế mật độ của các loài rệp và các loài côn trùng có kích thước nhỏ hại cây trồng trong sản xuất Nông nghiệp 1 2 . Ở Việt Nam với điều kiện khí hậu nhiệt đới họ bọ rùa Coccinellidae hầu như phát triển quanh năm. Đặc điểm sinh học sinh thái của chúng liên quan chặt chẽ với khí hậu nhiệt đới do vậy chúng ta có điều kiện tìm hiểu và sử dụng chúng trong đấu tranh sinh học. Cho đến nay những nghiên cứu về đặc điểm sinh học sinh thái và vai trò của một số loài

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.