Nhận thức về lợi ích, rào cản và thực trạng tư vấn về dinh dưỡng của điều dưỡng cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày khảo sát nhận thức về lợi ích, rào cản và thực trạng tư vấn dinh dưỡng của điều dưỡng (ĐD) cho bệnh nhân (BN) ung thư tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Ung Bướu Thành Phố Hồ Chí Minh (BVUB ) tháng 5/2018. | ĐIỀU DƯỠNG - CHĂM SÓC GIẢM NHẸ NHẬN THỨC VỀ LỢI ÍCH RÀO CẢN VÀ THỰC TRẠNG TƯ VẤN VỀ DINH DƯỠNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIM HỒNG1 ĐẶNG TRẦN NGỌC THANH2 PHẠM THỊ HẢI HƯƠNG1 DƯƠNG THỊ NGỌC NHUNG1 NGUYỄN THỊ LỆ THU1 TRẦN THỊ NGỌC THUẬN3 TÓM TẮT Mục tiêu Khảo sát nhận thức về lợi ích rào cản và thực trạng tư vấn dinh dưỡng của điều dưỡng ĐD cho bệnh nhân BN ung thư tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Ung Bướu Thành Phố Hồ Chí Minh BVUB tháng 5 2018. Phương pháp Mô tả cắt ngang. Nghiên cứu tiến hành trên 210 điều dưỡng ĐD đang công tác tại 15 khoa lâm sàng BVUB tham gia nghiên cứu trong tháng 5 2018. Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Công cụ thu thập là bộ câu hỏi. Thống kê mô tả được sử dụng để phân tích số liệu. Kết quả trạng tư vấn dinh dưỡng của ĐD cho BN Gần 50 ĐD đều cho rằng bác sĩ là người chịu trách nhiệm chính đối với việc tư vấn dinh dưỡng cho BN và tư vấn trong suốt tất cả giai đoạn điều trị ung thư trước trong và sau khi điều trị . ĐD nhận thấy tư vấn dinh dưỡng cho BN khi BN có nhu cầu. 2. Nhận thức của ĐD về lợi ích việc tư vấn dinh dưỡng cho BN ung thư tại các khoa lâm sàng BVUB Điều dưỡng cho rằng việc ăn uống lành mạnh giúp cải thiện cân nặng cải thiện sức khỏe tinh thần cải thiện chất lượng cuộc sống cải thiện hoạt động sinh hoạt hàng ngày và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính khác 80 đối với BN ung thư. 3. Nhận thức về rào cản của ĐD trong việc tư vấn dinh dưỡng cho BN Hơn 85 điều dưỡng cho rằng rào cản ảnh hưởng đến tư vấn dinh dưỡng không đủ thời gian tư vấn dinh dưỡng cho BN quá tải công việc thiếu phương tiện thực hiện tư vấn thiếu kiến thức về dinh dưỡng cho người bệnh ung thư. Ngoài ra còn có những rào cản khác như phòng ốc chật hẹp thiếu sự hỗ trợ đồng nghiệp thiếu tự tin về năng lực khả năng giao tiếp hạn chế BN hoặc thân nhân không tin tưởng chiếm trên 60 . Kết luận kiến nghị 96 ĐD cho rằng bác sĩ giữ vai trò trong việc tư

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
181    34    2    29-11-2023
127    97    4    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.