Khảo sát nhu cầu tư vấn của bệnh nhân ung thư tại khoa Xạ trị-Xạ phẫu, Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108

Bài viết trình bày việc xác định nhu cầu cần tư vấn của bệnh nhân (BN) ung thư đang điều trị tại khoa Xạ trị-Xạ phẫu, Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 100 BN ung thư đang điều trị tại khoa Xạ trị-Xạ phẫu, Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108 từ tháng 5 đến tháng 6/2018. | ĐIỀU DƯỠNG - CHĂM SÓC GIẢM NHẸ KHẢO SÁT NHU CẦU TƯ VẤN CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ TẠI KHOA XẠ TRỊ - XẠ PHẪU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NGUYỄN XUÂN HẢI1 NGUYỄN ĐÌNH VĂN1 NGUYỄN THỊ HÀ1 TÓM TẮT Mục tiêu Xác định nhu cầu cần tư vấn của bệnh nhân BN ung thư đang điều trị tại khoa Xạ trị-Xạ phẫu Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 100 BN ung thư đang điều trị tại khoa Xạ trị-Xạ phẫu Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108 từ tháng 5 đến tháng 6 2018. BN được phát và điền phiếu khảo sát về nhu cầu tư vấn thu thập và xử lý các thông tin thu được. Kết quả Nhu cầu tư vấn của BN ung thư như sau tư vấn về chẩn đoán 90 phương pháp điều trị 93 thời gian điều trị 83 chi phí điều trị 81 khả năng điều trị khỏi 92 thời gian sống thêm 91 BN chăm sóc trong quá trình điều trị 90 chế độ dinh dưỡng 84 . 75 BN cần phòng tư vấn riêng. Thời điểm tư vấn cần thiết là trước khi bắt đầu điều trị và khi đang điều trị bệnh có diễn biến xấu 92 . Đa số BN 95 có nhu cầu được bác sỹ điều trị tư vấn. Kết luận BN ung thư tại Khoa Xạ trị - xạ phẫu Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108 có nhu cầu cao được tư vấn về chẩn đoán phương pháp điều trị thời gian sống thêm cách chăm sóc và chế độ dinh dưỡng. Nhân viên y tế cần được đào tạo về kỹ năng tư vấn và quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu tư vấn của BN ung thư. Từ khóa Nhu cầu tư vấn bệnh nhân ung thư. ABSTRACT Survey of cancer patients needs for consultation at department of radiation oncology and radiosurery 108 Central Military Hospital Objective To determine consultation needs of cancer patients whom treated at Department of Radiation Oncology and Radiosurgery 108 Military Central Hospital. Subject and Method A cross-sectional descriptive study of 100 cancer patents treated at Department of Radiation Oncology and Radiosurgery 108 Military Central Hospital. All patients were asked to fill in a survey form regarding their needs for consultation. The information was collected and analysed. Results

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
74    89    2    01-12-2023
7    53    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.