Tài liệu ôn thi Đại học môn Tiếng Anh: Phần 1

Tập sách là bộ sưu tập các bài tập tiếng Anh được chia thành 11 chủ điểm. Nhằm cung cấp cho giáo viên tiếng Anh một nguồn tư liệu giảng dậy và cho các học sinh một tư liệu luyện tập để củng cố kiến thức trước các kỳ thi. Mời các bạn cùng tham khảo. |

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
0    7    0    28-10-2020
0    2    0    28-10-2020