Bài giảng Quản lý chuỗi cung ứng – Chương 4: Các loại hệ thống thông tin

"Bài giảng Quản lý chuỗi cung ứng – Chương 4:Các loại hệ thống thông tin" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về hệ thống thông tin tích hợp; hệ thống quản lý chuỗi cung ứng; cấu trúc của SCM; vai trò của SCM đối với hoạt động kinh doanh; phần mềm SCM. | QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH QuẢN TRỊ KINH DOANH KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ BỘ MÔN TIN HỌC Giảng viên Ths. Đỗ Minh Nam Email namdominh@ 1 29 Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Chapter 4 CÁC LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN . HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍCH HỢP . HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG - Đặt vấn đề - Khái niệm - Cấu trúc SCM Cấu trúc quản lý chuỗi cung ứng - Vai trò của SCM với hoạt động kinh doanh - Phần mềm SCM 2 29 Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Chapter 4 CÁC LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG Kho hàng Kho hàng Kho hàng Kho hàng Marketing Person 1 Nhà cung cấp Phân phối Đại lý bán lẻ Sản xuất Nhà cung cấp Person 1 Đại lý bán lẻ Phân phối Sản xuất Nhà cung cấp Phân phối Person 1 Nhà cung cấp Đại lý bán lẻ Sản xuất 1. VẤN ĐỀ GÌ Person 1 Sales Người vận chuyển 3 29 Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Chapter 4 CÁC LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍCH HỢP 4. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG Ứng - Đặt vấn đề - Khái niệm - Cấu trúc SCM Cấu trúc quản lý chuỗi cung ứng - Vai trò của SCM với hoạt động kinh doanh - Phần mềm SCM 4 29 Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Chapter 6 CÁC LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN 4. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 2. Khái niệm 5 29 Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Chapter 4 CÁC LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 2. Khái Kho hàng Kho hàng niệm Kho hàng Kho hàng Marketing Person 1 Nhà cung cấp Phân phối Đại lý bán lẻ Sản xuất Nhà cung cấp Person 1 Đại lý bán lẻ Phân phối Sản xuất Nhà cung cấp Phân phối Person 1 Nhà cung cấp Đại lý bán lẻ Sản xuất Person 1 Sales Người vận chuyển 6 29 Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Chapter 4 CÁC LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 2. Khái Nguồn gốc của SCM Logistics có ba giai đoạn niệm Giai đoạn 1 Phân phối Distribution - Vận tải - Phân phối - Bảo quản hàng hoá - Quản lý kho bãi - Bao bì nhãn mác đóng gói. Các hãng vận chuyển Logistics hay gọi là công tác hậu cần Giai đoạn 2 Hệ thống Logistics Cung ứng vật tư và Phân phối sản

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG