Đề cương Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý

"Đề cương Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý" bao gồm 6 chương với các nội dung đại cương về phát triển hệ thống thông tin quản lý; khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu nghiệp vụ hệ thống thông tin quản lý; phân tích hệ thống về chức năng; phân tích hệ thống thông tin quản lý về mặt dữ liệu; thiết kế hệ thống thông tin quản lý; cài đặt - kiểm thử - triển khai và bảo trì hệ thống thông tin quản lý. | BỘ TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH QUẢN TRN KINH DOANH KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ThS. Đỗ Minh Nam ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Hưng yên năm 2016 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ .7 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ TỪ TIẾNG ANH .9 LỜI NÓI ĐẦU .10 CHƯƠNG 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ .12 . Khái niệm về hệ thống thông tin quản lý .12 . Hệ thống .12 . Hệ thống thông tin .16 . Hệ thống thông tin quản lý .17 . Cấu trúc của hệ thống thông tin quản lý .19 . Các phương pháp tiếp cận phân tích và thiết kế hệ thống thông tin .22 . Ba thành phần của một phương pháp .22 . Một số phương pháp phân tích và thiết . Những khó khăn đối với các phương pháp phân tích và thiết kế .29 . Phương pháp được đề cập trong tài liệu .30 . Vòng đời phát triển hệ thống .30 . Khởi tạo và lập kế hoạch dự án .30 . Phân tích hệ thống .32 . Thiết kế hệ thống .32 . Triển khai hệ thống .33 . Vận hành và bảo . Sự phát triển hệ thống .34 . Chu trình phát triển hệ thống .34 . Mô hình hóa hệ thống .40 . Các phương pháp xây dựng hệ thống thông tin .43 . Phương pháp sử dụng phần mềm đóng gói .43 . Phát triển hệ thống do người sử dụng thực hiện .45 . Phương pháp thuê bao .45 . Xây dựng thành công . Khái niệm về HTTT được xây dựng thành công .46 . Những vấn đề đặt ra của việc xây dựng HTTT .46 . Tự động hóa các hoạt động phát triển hệ thống .47 . Quản lý dự án phát triển HTTT .47 . Sơ đồ tổng quát quá trình phân tích thiết kế HTTT .47 . Vấn đề con người trong phát triển hệ thống thông tin quản lý .49 . Các vấn đề hệ 2 . Các nhu cầu tổ chức .49 . Nhu cầu của người sử dụng .49 . Vai trò và đào tạo các nhà quản lý .50 . Các nhân viên trong tổ chức .50 . Vai trò của phân tích viên hệ thống .51 Câu hỏi cuối chương .53 CHƯƠNG 2 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐNNH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG THÔNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    7    0    05-12-2020
20    10    0    05-12-2020
24    6    0    05-12-2020