Cơ bản về Microphone

Tài liệu cung cấp đến các bạn khái niệm cơ bản của Micro, phân biệt, các chức năng và ứng dụng của Micro, so sánh tính chất giữa Micro định hướng và Micro không định hướng. | Công ty TNHH TM Nhạc Việt 319 ðiện Biên Phủ - Q3- Tphcm T ất cả chúng ta chắc ñều biết Micro là gì và có chức năng gì. Tuy nhiên trong nhiều năm bán hàng tôi thấy có một số bạn trong chúng ta chưa thực sự hiểu các tính năng của micro dẫn ñến việc các bạn chỉ mua theo thói quen mà không biết cách phân biệt loại nào tốt hơn cũng như việc không sử dụng ñúng các chức năng và ứng dụng của micro. Trong bài viết này tôi chỉ muốn nhắc lại cho các bạn các khái niệm cơ bản của micro ñể giúp các bạn sử dụng micro hiệu quả hơn. 1 Phân loại Micro ñược chia làm 2 loại Condenser micro tụ ñiện Dynamic micro ñiện ñộng 2 Polar Pattern là gì Polar pattern là tính ñịnh hướng của micro. Tính ñịnh hướng này sẽ quyết ñịnh các hướng khu vực mà micro sẽ thu vào. Chúng ta có 2 loại Micro không ñịnh hướng còn gọi là micro ña hướng Omnidirectional micro và micro ñịnh hướng Unidirectional micro Micro ña huớng Micro loại này hút âm thanh từ tất cả mọi hướng quanh micro trái phải trên dưới trước sau xem hình vẽ Micro ñịnh hướng chỉ hút ñược âm thanh theo những hướng sau Cardiod hút âm thanh ở phía trước và xung quanh. Super Cardiod hút âm thanh ở phía trước xung quanh và một ít ở phía sau Short gun hầu như chỉ hút âm thanh ở phía trước nhưng hút rất xa Long gun giống như Short gun nhưng hút xa hơn nhiều. Xem chú thích và hình vẽ số 1. 3 So sánh tính chất giữa micro ñịnh hướng và micro không ñịnh hướng. Micro ñịnh hướng Micro ña hướng Hút toàn bộ âm thanh của môi trường xung quanh Có thể kiểm soát ñược hướng hút âm của micro hạn chế micro hút âm dội. Rất dễ bị hú rít. Tương ñối Cần phải chỉnh equalizer cho từng môi trường khác Không cần thiết lắm nhau. Dùng cho diễn viên kịch và diễn giả cài micro vào Dùng cho ca sĩ diễn thuyết. áo thâu thanh 4 Sensitivity là gì Tạm dịch là ñộ nhạy của micro ñược tính bằng ñơn vị dB theo 2 tiêu chuẩn Tiêu chuẩn 1 0 dB 1mW pascal Tiêu chuẩn 2 0 dB 1mW microbar. Tiêu chuẩn 1 luôn luôn lớn hơn tiêu chuẩn 2 là 20dB. Ví dụ về micro Sennheiser .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
285    118    1    01-12-2020
108    117    2    01-12-2020