Ứng dụng Microphones trong lĩnh vực biểu diễn

Tài liệu bàn về Micro và ứng dụng của nó khi kết hợp với ban nhạc sống, sự quan trọng của cực khi hàn dây micro, cách đặt micro cho các loại guitar ampli va bass ampli . Mời các bạn cùng tham khảo! | Công ty TNHH TM Nhạc Việt 319 ðiện Biên Phủ - Q3- Tphcm Ứng dụng Microphones trong lãnh vực biểu diễn Tác gỉa MARTY McCANN Kỹ sư trưởng tập ñoàn PEAVEY . Lược dịch Vũ Bảo. Trong mục này tôi sẽ bàn về Micro và ứng dụng của nó khi kết hợp với ban nhạc sống. Thực ra những cách dùng micro ngày nay ñơn giản là bởi vì người này bắt chước người kia và rồi cũng làm như vậy. Có nhiều ban nhạc dùng micro cho ampli guitar bằng cách luồn dây micro xuyên qua tay cầm rồi treo micro trước loa. Cách này có thể mang lại vài kết quả thích hợp trong vài thường hợp nhưng họ ñã không thật sự sử dụng ñúng và hết các thuộc tính chức năng của micro. Tuy nhiên có nhiều ngưòi thích chĩa micro thẳng vào mũi loa bằng kỹ thuật này hầu hết những tính năng của micro ñã ñược sử dụng nhưng vẫn còn một ít bí mật và kinh nghiệm nữa sẽ giúp cho bạn sử dụng ñược một cách hoàn hảo micro trong ứng dụng này chúng tôi sẽ bàn lại vấn ñề này ở phần dưới phần sử dụng micro cho Guitar Ampli . Một vài người trong chúng ta sau khi tham dự một số buổi hội thảo về thu âm có thể sẽ cố gắng bắt chước cách mà các kỹ sư thu âm ñã sử dụng trong suốt cuộc hội thảo ñó. Một số sẽ thành công với cách bắt chước ñó trong một số trường hợp ñặc biệt. Tuy nhiên một ñiều chúng ta phải nhìn nhận rằng một buổi biểu diễn nhạc sống thì không bao giờ có những ñiều kiện hoàn chỉnh như trong phòng thu âm nơi có ñộ vang âm thanh là lý tưởng cộng với môi trường cách âm và mỗi micro lại ñược thu bằng một track riêng . Vì vậy khi chúng ta dùng micro trên sân khấu nhạc sống bởi sân khấu không có những ñiều kiện lý tưởng như ñược tạo ra cho phòng thu mà luôn luôn thấp hơn tiêu chuẩn lại không thể thu âm từng micro hay nhạc cụ một vào từng track thâu âm riêng ñể rồi sau ñó có thể cân chỉnh lại nên chúng ta phải cố gắng phân tách từng micro ra từng khu vực riêng biệt bằng cách chúng ta phải phân tách hoặc cách âm giữa nhạc cụ với nhạc cụ nhạc cụ với tiếng nói giữa tiếng nói với tiếng nói ở chùng mực có thể thực hiện .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG