Qui trình cân chỉnh mixer

Tài liệu thông tin đến các bạn với các nội dung cắm dây và chuẩn bị; chỉnh gain và volume; chỉnh chất tiếng; chỉnh loa kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung các bước trong quy trình. | Công ty TNHH TM Nhạc Việt 319 ðiện Biên Phủ - Q3- Tphcm QUI TRÌNH CÂN CHỈNH MIXER ðây là giai ñoạn cuối cùng và cũng là giai ñoạn Quang Trọng nhất Chúng ta phải cân chỉnh hệ thống bao gồm EQ Crossover Compressor Limiter Power sao cho hoàn hảo trước rồi mới cân chỉnh mixer. Qui trình I CẮM DÂY VÀ CHUẨN BỊ 1. Hãy cắm các micro và các nhạc cụ theo thứ tự thích hợp nhất ñối với từng người. Nhưng chú ý các micro nên ở một nhóm và các nhạc cụ ở một nhóm. 2. tòn bộ các micro vào Jcak XLR. Nếu micro là loại Dynamic ñừng mở Phantom Power. Nhưng nếu micro là loại Condenser phải mở Phantom power và cắm vào ngõ XLR mới hoạt ñộng ñược. 3. Nhạc cụ cắm vào Jack 6 ly. 4. Nối Send Effects của mixer vô Input của Effects và Oout của Effects vô ngõ Return của mixer. 5. Nối L R master vô Equalizer. 6. Nối Aux out 1-2 vô hệ thống ampli loa kiểm tra 7. Nếu mixer của bạn có Subgroup bạn hãy chia chúng theo từng nhóm VD ca là nhóm 1 2 nhạc cụ nhóm 3 4 Trống thùng là nhóm 5 6 8. Chỉnh toàn bộ Gain Trim về vị trí nhỏ nhất tối ña bên trái kéo toàn bộ các fader volume ở múc nhỏ nhất. 9. ðưa Equalizer của từng ñường Hi Mid Low về 0 vị trí ngay giữa . 10. Vặn Aux Effects Monitor về vị trí nhỏ nhất. 11. Chỉnh Pan của các kênh ngay giữa. Nếu bạn cắm Stereo vào 2 kênh chỉnh Pan kênh 1 sang tận cùng bên trái chỉnh Pan kênh 2 sang tận cùng bên phải. II CHỈNH GAIN VÀ VOLUME 1. ðưa master LR lên 0 dB và Subgroup lên -3dB. 2. Bạn yêu cầu từng ca sĩ từng nhạc cụ LẦN LƯỢT thử theo thứ tự. ðỪNG bao giờ thử chung toàn bộ ca sĩ dàn nhạc khi bạn chưa hoàn thanh giai ñoạn này. 3. Trong quá trình thử bạn theo các bước sau a ðẩy Fader lên 6 dB b Yêu cầu ca sĩ nhạc công thử mức trung bình và mức lớn nhất c Tăng Gain lên từ từ cho ñến khi nào ñèn Clip bắt ñầu báo ñỏ. Lúc này bạn giảm xuống một ít là vừa ngay cả khi lúc âm thanh lớn nhất cũng không ñược báo ñỏ. Nếu mixer có nút PFL thì thật là tuyệt bạn nhấn nút này xuống yêu cầu ca sĩ nhạc công thử âm thanh ở các mức trung bình và lớn nhất kế

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
38    1    0    01-12-2020