Giải bài tập sách giáo khoa Tin học 12 – Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

"Giải bài tập sách giáo khoa Tin học 12 – Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu" hướng dẫn học sinh phương pháp giải các bài tập về giải pháp bảo mật chủ yếu; chức năng của biên bản hệ thống, thay đổi tham số của hệ thống bảo vệ. | Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 13 Bài 1 trang 104 Tin học 12 Hãy nêu các giải pháp bảo mật chủ yếu. Lời giải - Các giải pháp chủ yếu cho bảo mật hệ thống gồm có chính sách và ý thức phân quyển truy cập và nhận dạng người dùng mã hóa thông tin và né dữ liệu lưu biên bản. Bài 2 trang 104 Tin học 12 Với vị trí người dùng em có thể làm gì để bảo vệ hệ thống khi khai thác CSDL Lời giải - Với vị trí người dùng để bảo vệ hệ thống khi khai thác CSDL là Đổi mật khẩu. Mã hóa thông tin và nén dữ liệu. Bài 3 trang 104 Tin học 12 Biên bản hệ thống dùng để làm gì Lời giải - Biên bản hệ thống dùng để - Cho biết số lần truy cập vào hệ thống vào từng thành phần của hệ thống vào từng yêu cầu tra cứu - Thông tin về một số lần cập nhật cuối cùng Nội dung cập nhật người thực hiện thời điểm cập nhật - Hỗ trợ đáng kể việc cho việc khôi phục hệ thống khi có sự cố kĩ thuật đồng thời cung cấp thông tin cho phép đánh giá mức độ quan tâm của người dùng đối với hệ thống nói chung và với từng thành phần của hệ thống nói riêng. - Có thể phát hiện những truy cập không bình thường. Bài 4 trang 104 Tin học 12 Cho ví dụ để giải thích lí do cần phải thường xuyên thay đổi tham số của hệ thống bảo vệ. Lời giải - Ví dụ người quản trị hệ thống chuyển qua đơn vị khác thì phải thay đổi toàn bộ mật khẩu của hệ thống để tránh trường hợp xấu xảy ra. Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí - Khi CSDL bị xâm nhập lần đầu tiên do mất mật khẩu. Việc thay đổi tham số bảo vệ thường xuyên sẽ đảm bảo không thể dùng mật khẩu cũ bằng một cách nào đó có được để truy cập CSDL trong những lần tiếp theo. Xem thêm các bài tiếp theo tại https tai-lieu-hoc-tap-lop-12 Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    7    0    05-12-2020
20    10    0    05-12-2020