Giải bài tập sách giáo khoa Tin học 12 - Bài tập và thực hành 11: Bảo mật cơ sở dữ liệu

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết các phương pháp giải bài tập trong sách giáo khoa Tin học 12 - Bài tập và thực hành 11: Bảo mật cơ sở dữ liệu. | Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Giải bài tập SGK Tin học 12 Bài tập và thực hành 11 - Bảo mật cơ sở dữ liệu 1. Mục đích yêu cầu - Qua bài toán quản lý một cơ sở kinh doanh HS cần đạt được các yêu cầu sau - Hiểu thêm khái niệm và tầm quan trọng của bảo mật CSDL. - Biết một số cách thong dụng bảo mật CSDL. - Có thái độ đúng đắn trong việc sử dụng và bảo mật CSDL. 2. Nội dung Câu 1 sgk trang 105 Tin 12 Một cửa hàng bán buôn hàng điện tử thường xuyên nhận hàng từ một số công ty và bán lại cho khách hàng. Hàng nhập và xuất trực tiếp từ kho của cửa hàng để bài toán đơn giản hạn chế chỉ có một thủ kho kiêm người giao hàng . Cửa hàng này đã xây dựng một CSDL BAN_HANG bán hàng gồm các bảng sau - Bảng MAT_HANG mặt hàng quản lí các mặt hàng . - Bảng KHACH_HANG khách hàng-quản lí khách hàng . - Bảng CONG_TI công ti-quản lí các công ti cung cấp hàng . Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí - Bảng PHIEU_NHAP phiếu nhập quản lí phiếu nhập hàng . - Bảng PHIEU_XUAT phiếu xuất quản lí phiếu xuất hàng . Các đối tượng sử dụng chương trình quản lí CSDL BAN_HANG là - Khách hàng. - Thủ kho kiêm người giao hàng . - Kế toán. - Người quản lí cửa hàng. Theo em mỗi đối tượng trên sẽ yêu cầu chương trình có những chức năng gì Trả lời - Khách hàng được biết tên số lượng các mặt hàng còn trong cửa hàng một số thông tin cần thiết về mặt hàng. - Thủ kho kiêm người giao hàng biết được tình hình hàng nhập xuất và tồn kho. - Kế toán biết được tình hình thu chi. Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí - Người quản lí cửa hàng biết về tình hình xuất nhập từng loại mặt hàng tình hình lãi lỗ của từng mặt hàng. Câu 2 sgk trang 106 Tin học 12 Giả sử chương trình có các chức năng - Khách hàng được biết tên số lượng các mặt hàng còn trong cửa hàng một số thông tin cần thiết về mặt hàng. - Các .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    8    0    05-12-2020
29    7    0    05-12-2020
7    120    1    05-12-2020
285    121    1    05-12-2020
117    131    1    05-12-2020
50    10    0    05-12-2020