Đề thi cuối học kỳ I năm học 2015-2016 môn Cơ sở công nghệ chế tạo máy (Mã đề 01) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Đề thi cuối học kỳ I năm học 2015-2016 môn Cơ sở công nghệ chế tạo máy giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn Cơ sở công nghệ chế tạo máy KHOA CƠ KHÍ MÁY Mã môn học FMMT330825 BỘ MÔN CNCTM Đề số Mã đề 01. Đề thi có 02 trang. ------------------------- Thời gian 60 phút. Không được sử dụng tài liệu. Câu 1 3 điểm Cho sơ đồ bào như hình 1 dao bào có góc 600 lượng chạy dao S 0 2 mm htk chiều sâu cắt t 3 mm. Hãy a. Xác định các góc độ dao trong mặt phẳng đáy vẽ hình ký hiệu S tên gọi mà không cần định nghĩa . b. Vẽ các thành phần của lực cắt theo ba phương v s t trong không gian ba chiều. Vẽ lực cắt tổng hợp của 3 thành phần lực trên. Hình 1 c. Vẽ tiết diện lớp cắt và tính giá trị của chiều dày cắt a và chiều rộng cắt b. Câu 2 2 điểm Vẽ hình và chứng minh mối quan hệ giữa chiều cao nhấp nhô Rz với S φ φ1. Câu 3 2 điểm Khi tiện trụ ngoài bằng cách gá 2 mũi chống tâm. Hãy vẽ hình thể hiện hình dáng của chi tiết sau khi gia công xong trong hai trường hợp sau đây a Trường hợp 2 mũi tâm không cứng vững b Trường hợp chi tiết gia công không cứng vững M Câu 4 3 điểm Cho chi tiết trụ dài đường kính D D đã có sẵn rãnh then d như hình 2 hãy trả lời các câu hỏi sau D D O h a. Để gia công lỗ d suốt chiều dài trụ cần hạn chế mấy bậc tự do vẽ hệ tọa độ vào hình và chỉ rõ các bậc tự do đó. b. Nếu sử dụng khối V định vị hãy thiết lập công thức tính sai số chuẩn cho các kích thước M h. Hình 2 Ghi chú Cán bộ coi thi không giải thích đề thi. Số hiệu BM1 QT-PĐBCL-RĐTV 1 Chuẩn đầu ra của học phần về kiến thức Nội dung kiểm tra Nêu ra và vẽ được những bề mặt kết cấu của dao tiện ngoài từ đó có Câu 1 thể tìm hiểu kết cấu của các loại dụng cụ cắt khác. Phân tích thông số hình học của dụng cụ cắt MP tọa độ các góc độ dao Phân tích được thông số hình học tiết diện phoi cắt và ảnh hưởng của các thông số này đến bản chất vật lý của quá trình cắt. Đánh giá được ảnh hưởng của các thông số hình học của dao và chế Câu 2 độ cắt đến độ nhấp nhô bề mặt. Phân tích được ảnh hưởng của các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
134    260    6    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.