Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học trực tuyến tại trường đại học Hùng Vương

Bài viết trên cơ sở phân tích các tài liệu này để làm rõ cơ sở lý luận, những đặc trưng của mô hình lớp học đảo ngược để đề xuất áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học trực tuyến với quy trình áp dụng phù hợp. | TẠP TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀCHÍ CÔNGKHOA NGHỆHỌC VÀ CÔNG NGHỆ JOURNAL OF SCIENCE Tập 19 SốAND TECHNOLOGY 2 2020 37-45 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG HUNG VUONG UNIVERSITY Tập 19 Số 2 2020 37-45 Vol. 19 No. 2 2020 37-45 Email tapchikhoahoc@ Website ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG Đỗ Tùng1 Hoàng Công Kiên1 1 Trường Đại học Hùng Vương Phú Thọ Ngày nhận bài 29 5 2020 Ngày chỉnh sửa 19 6 2020 Ngày duyệt đăng 26 6 2020 Tóm tắt D ạy học theo mô hình lớp học đảo ngược Flipped classroom hay Flipped learning FL là một trong phương pháp tổ chức dạy học kết hợp Blended learning B-learning . Trong bài báo này chúng tôi đề cập đến một số kết quả nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước về mô hình lớp học đảo ngược từ đó đề xuất quy trình cũng như thực hiện tổ chức dạy học theo mô hình này trong dạy học trực tuyến tại trường Đại học Hùng Vương. Việc áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học trực tuyến cho thấy không chỉ tạo sự chủ động hứng thú học tập cho người học mà còn góp phần đổi mới phương pháp dạy học nâng cao hiệu quả học tập giúp rèn luyện phát triển tư duy cũng như các kỹ năng cho người học. Từ khóa Dạy học trực tuyến lớp học đảo ngược. 1. Đặt vấn đề tạo cho người học tính chủ động tích cực và có nhiều hứng thú trong học tập. Hiện nay việc nghiên cứu đổi mới hoạt động dạy học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt Trong bối cảnh cuộc cách mạng công động này ở các nhà trường đang được các nghệ lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ thì việc chuyên gia các nhà giáo dục và trực tiếp các dạy học kết hợp sử dụng công nghệ thông tin nhằm thúc đẩy quá trình học tập bên ngoài giáo viên GV trong các nhà trường quan lớp học là một xu thế đã và đang ngày càng tâm tích cực hưởng ứng tham gia. Mọi người phổ biến trong giáo dục trên thế giới đặc đều nhận thấy trong lớp học truyền thống biệt là ở bậc đại học. Trong cuốn sách xuất GV phải dành phần lớn thời gian trên lớp để bản năm 1998 Barbara Walvoord và Virginia giúp

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN