Đề khảo sát học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học lớp 12 năm học 2015-2016 – Trường THPT Cẩm Thủy 1

"Đề khảo sát học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học lớp 12 năm học 2015-2016 – Trường THPT Cẩm Thủy 1" đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. Mời các em và các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo. | VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT CẨM THỦY 1 KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH ĐỘI TUYỂN HÓA HỌC Vòng 2 Năm học 2015-2016 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi HÓA HỌC. Số báo danh Lớp 12 -THPT . Ngày thi 25 02 2016 Thời gian 180 phút không kể thời gian giao đề Đề thi này có 10 câu gồm 02 trang Câu 1. 2 0 điểm . Tổng số hạt proton nơtron electron trong nguyên tử của 2 nguyên tố M và X lần lượt là 82 và 52. M và X tạo thành hợp chất MXa a nguyên dương trong hợp chất MXa thì X có số oxi hóa bằng -1 trong phân tử của hợp chất MXa có tổng số hạt proton bằng 77. Xác định công thức phân tử MXa. Cho biết một số nguyên tố 7N 8O 9F 16S 15P 17Cl 29Cu 26Fe 30Zn 24Cr 25Mn Câu 2. 2 0 điểm . 1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi cho dung dịch NaOH dung dịch NH3 khí Cl2 bột Mg dung dịch HNO3 tạo khí NO duy nhất lần lượt tác dụng với dung dịch Fe NO3 2. 2. Hoàn thành các phương trình hoá học theo sơ đồ chuyển hoá sau Ghi rõ điều kiện phản ứng các chất viết ở dạng công thức cấu tạo thu gọn . C8H14O4 NaOH X1 X2 H2O X1 H2SO4 X3 Na2SO4 X3 X4 nilon-6 6 H2O X2 X3 X5 H2O tỷ lệ số mol X2 số mol X3 2 1 Câu 3. 2 0 điểm . tan Al trong dung dịch HNO3 loãng dư được dung dịch D và khí E không màu không hoá nâu ngoài không khí và được điều chế bằng đun nóng dung dịch bão hoà NH4NO2. Chia dung dịch D làm 2 phần - Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào phần thứ nhất - Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào phần thứ hai thấy có khí thoát ra. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 2. Một hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử là C2H6O2 và chỉ có một loại nhóm A và các chất vô cơ khác bằng 3 phản ứng liên tiếp có thể điều chế được cao su buna. Xác định công thức cấu tạo có thể có của A và viết PTHH của các phản ứng. Câu 4 2 0 điểm .Cho 23 52g hỗn hợp 3 kim loại Mg Fe Cu vào 200ml dung dịch HNO3 3 4M khuấy đều thấy thoát ra một khí không màu hóa nâu trong không khí sản phẩm khử duy nhất trong dung dịch còn dư một kim loại chưa tan hết. Cho tiếp .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN