Định lượng coliforms chất nền và đánh giá khả năng sinh trưởng, nhiễm bệnh của gà thịt trên lớp độn chuồng sử dụng bột lá cây cỏ lào (Eupatorium Odoratum)

Bài viết nghiên cứu khả năng sinh trưởng và tỷ lệ nhiễm bệnh của gà thịt nuôi trên nền lót sử dụng Cỏ lào; định lượng coliforms phân chất nền trong quá trình nuôi. | Khoa hoïc noâng nghieäp ĐỊNH LƯỢNG COLIFORMS CHẤT NỀN VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG NHIỄM BỆNH CỦA GÀ THỊT TRÊN LỚP ĐỘN CHUỒNG SỬ DỤNG BỘT LÁ CÂY Cỏ lào EUPATORIUM ODORATUM Đỗ Thị Phương Thảo Khoa Nông Lâm Ngư Trường Đại học Hùng Vương TÓM TẮT Sử dụng bột lá Cỏ lào làm chất độn chuồng kết hợp với trấu trong chăn nuôi gà thịt cải thiện đáng kể lượng coliforms chất nền 34 682 so với việc chỉ sử dụng trấu đơn thuần. Tỷ lệ nhiễm bệnh cũng giảm đáng kể 37 93 số lần ngày con đồng thời khả năng sinh trưởng của gà cũng cao hơn từ 1 4 5 2 ở các giai đoạn khác nhau cả quá trình là . Từ khóa Coliforms phân Cỏ lào Eupatorium odoratum gà thịt chất nền. 1. Mở đầu một hướng đi hoàn toàn mới trong nghiên cứu Trong chăn nuôi việc sử dụng kháng sinh khá hiện nay là sử dụng kháng sinh thảo dược để tác phổ biến. Kháng sinh có tính kìm khuẩn và diệt động lên tình trạng vệ sinh cải thiện môi trường khuẩn nên trước đây ngoài việc sử dụng kháng chăn nuôi bảo vệ vật nuôi khỏi những tác động sinh như thuốc điều trị cho gia súc gia cầm người bất lợi của dịch bệnh từ chất độn chuồng chưa ta còn biết đến sử dụng kháng sinh như một chất được đề cập tới. kích thích sinh trưởng khi bổ sung vào khẩu phần Hiện nay trong các cây có chứa chất kháng ăn với một lượng thích hợp theo Vũ Duy Giảng sinh thì Cỏ lào họ Cúc Eupatorium odoratum 2009 nó sẽ làm cho gia súc có khả năng sinh là loại cây phổ biến dễ tìm kiếm nhất trong tự trưởng cao hơn đối chứng 4 - 16 tăng hiệu suất nhiên tại khu vực Phú Thọ và gia cầm là đối tượng lợi dụng thức ăn lên 2 - 7 . chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của chất thải độn Tuy nhiên việc lạm dụng kháng sinh trong chuồng nên được chúng tôi sử dụng làm đối tượng chăn nuôi cũng đã gây ra nhiều vấn đề nghiêm nghiên cứu trong đề tài này. trọng điển hình là cơ chế phát sinh tính kháng 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu thuốc của vi khuẩn khi sử dụng một lượng nhỏ . Nội dung kháng sinh để phòng bệnh và kích thích sinh - Khả năng sinh trưởng và tỷ lệ nhiễm bệnh trưởng. Vì

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG