Kiến thức của bà mẹ về dự phòng và chăm sóc bệnh tiêu chảy cấp cho con dưới 12 tháng tuổi tại 3 xã ngoại thành thành phố Lạng Sơn năm 2020

Bài viết mô tả thực trạng kiến thức của bà mẹ về dự phòng và chăm sóc bệnh tiêu chảy cấp cho con dưới 12 tháng tuổi tại 3 xã ngoại thành, thành phố Lạng Sơn năm 2020. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIẾN THỨC CỦA BÀ MẸ VỀ DỰ PHÒNG VÀ CHĂM SÓC BỆNH TIÊU CHẢY CẤP CHO CON DƯỚI 12 THÁNG TUỔI TẠI 3 XÃ NGOẠI THÀNH THÀNH PHỐ LẠNG SƠN NĂM 2020 Trần Văn Đang1b Vũ Phong Túc2 Trương Tuấn Anh3 Nguyễn Thị Dung3b Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn 1 2 Trường Đại học Y Dược Thái Bình 3 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định TÓM TẮT Mục tiêu Mô tả thực trạng kiến thức về nguyên nhân tiêu chảy do tiêm phòng của bà mẹ về dự phòng và chăm sóc bệnh chưa đầy đủ trẻ bị bệnh kéo dài lần lượt là tiêu chảy cấp cho con dưới 12 tháng tuổi 27 0 và 28 9 . Kết luận Thực trạng kiến tại 3 xã ngoại thành thành phố Lạng Sơn thức của bà mẹ về dự phòng và chăm sóc năm 2020. Đối tượng và phương pháp bệnh tiêu chảy cấp cho con dưới 12 tháng nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang tuổi tại 3 xã ngoại thành thành phố Lạng đã được thực hiện với cỡ mẫu 270 bà mẹ Sơn năm 2020 còn chưa tốt. Do vậy cần có con dưới 12 tháng tuổi đáp ứng tiêu truyền thông giáo dục sức khỏe cho các chuẩn phỏng vấn bằng bộ câu hỏi chuẩn bà mẹ để nâng cao kiến thức dự phòng và bị trước. Kết quả Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức chăm sóc bệnh tiêu chảy cấp cho con dưới tốt chỉ chiếm tỷ lệ là 13 3 kiến thức khá 12 tháng tuổi là rất cần thiết. chỉ chiếm tỷ lệ là 18 1 . Mặt khác Tỷ lệ Từ khóa Bệnh tiêu chảy kiến thức của bà mẹ không rửa tay thường xuyên trước bà mẹ dự phòng chăm sóc Lạng Sơn. khi ăn là 20 4 . Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức MOTHER S KNOWLEDGE ON PREVENTION AND CARE OF ACUTE DIARRHEA FOR CHILDREN UNDER 12 MONTHS OF AGE IN 3 SUBUBAN COMMUNITIES OF LANG SON CITY 2020 ABSTRACT Objective To describe the mother s prepared questionnaires. Results The knowledge about the prevention and care proportion of mothers with good knowledge of acute diarrhea for children under 12 was fair knowledge was . On months old in 3 suburban communities the other hand the proportion of mothers Lang Son city 2020. Method Cross- without wash their hands often before eating sectional study was implemented among .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
279    7    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.