Thay đổi kiến thức về phòng tái phát bệnh của người bệnh sỏi hệ tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020

Bài viết trình bày đánh giá sự thay đổi kiến thức về phòng tái phát bệnh của người bệnh sỏi hệ tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp giáo dục trên một nhóm có đánh giá trước và sau được tiến hành trên 60 người bệnh sỏi hệ tiết niệu điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định từ 02/2020 đến 5/2020. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THAY ĐỔI KIẾN THỨC VỀ PHÒNG TÁI PHÁT BỆNH CỦA NGƯỜI BỆNH SỎI HỆ TIẾT NIỆU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2020 Phạm Thị Hằng1b Lê Thanh Tùng1 Võ Thị Thu Hương1 Nguyễn Thị Huyền Trang1 Vũ Thị Én1 1 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định TÓM TẮT Mục tiêu Đánh giá sự thay đổi kiến thức Tăng điểm kiến thức ở những lần đánh giá về phòng tái phát bệnh của người bệnh sỏi sau can thiệp so với điểm kiến thức trước hệ tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam can thiệp có ý nghĩa thống kê với các giá trị Định năm 2020. Đối tượng và phương p lt 0 01. Trước can thiệp 20 người bệnh pháp nghiên cứu Nghiên cứu can thiệp có kiến thức đạt và tăng lên thành 91 7 và giáo dục trên một nhóm có đánh giá trước 83 3 trong 2 lần đánh giá sau can thiệp. và sau được tiến hành trên 60 người bệnh Kết luận Kiến thức về phòng tái phát sỏi sỏi hệ tiết niệu điều trị nội trú tại Bệnh viện hệ tiết niệu của 60 người bệnh tham gia Đa khoa tỉnh Nam Định từ 02 2020 đến nghiên cứu còn hạn chế trước can thiệp và 5 2020. Sử dụng bộ câu hỏi được thiết kế đã được cải thiện đáng kể sau can thiệp sẵn dựa trên Hướng dẫn phòng tái phát sỏi giáo dục. Kết quả nghiên cứu cho thấy vai hệ tiết niệu của Bộ y tế năm 2016 và nghiên trò quan trọng của việc tư vấn giáo dục cứu của Derek Bos năm 2014. Kết quả sức khỏe củng cố kiến thức thường xuyên Điểm trung bình kiến thức trong đánh giá trong dự phòng tái phát sỏi hệ tiết niệu cho trước can thiệp T1 là 6 15 1 84 trước người bệnh. khi người bệnh ra viện 1 ngày T2 là 10 87 Từ khóa Kiến thức sỏi hệ tiết niệu 1 66 và 1 tháng sau can thiệp T3 là 9 75 phòng bệnh tái phát. 1 70 trên tổng 15 điểm của thang đo. CHANGESIN THE PATIENTS KNOWLEDGEABOUTPREVENTION OF RECURRENT URINARY STONES AT NAM DINH GENERAL HOSPITAL IN 2020 ABSTRACT Objective To determine changes in in Nam Dinh General Hospital. The self- the patients knowledge about prevention completed questionnaire based on the of recurrent urinary stones at Nam Dinh Derek Bos 2014 study was used to .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
33    1    1    02-10-2022
20    5    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.