Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới kiến thức đánh giá nguy cơ người bệnh té ngã của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020

Bài viết mô tả thực trạng và xác định một số yếu tố liên quan tới kiến thức đánh giá nguy cơ người bệnh té ngã của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Nam Định. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang với sự tham gia của 170 điều dưỡng trực tiếp chăm sóc người bệnh tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI KIẾN THỨC ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ NGƯỜI BỆNH TÉ NGÃ CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2020 Đinh Thị Thu Hằng1b Nguyễn Thị Minh Chính1 Phạm Thị Bích Ngọc1 1 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định TÓM TẮT Mục tiêu Mô tả thực trạng và xác định Kết quả Kiến thức về đánh giá nguy cơ một số yếu tố liên quan tới kiến thức đánh người bệnh té ngã của điều dưỡng còn hạn giá nguy cơ người bệnh té ngã của điều chế. Trong số 170 điều dưỡng được đánh dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Nam gái 1 2 điều dưỡng đạt mức độ kiến thức Định. Đối tượng và phương pháp nghiên tốt 75 9 điều dưỡng có mức độ kiến thức cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang với sự kém. Tuổi thâm niên công tác cập nhật tham gia của 170 điều dưỡng trực tiếp chăm kiến thức và nhu cầu đào tạo có liên quan sóc người bệnh tại các khoa lâm sàng Bệnh đến kiến thức đánh giá nguy cơ té ngã của viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Tiêu chuẩn lựa điều dưỡng. Kết luận Kiến thức đánh giá chọn các điều dưỡng là người trực tiếp chăm nguy cơ người bệnh té ngã của điều dưỡng sóc người bệnh tại các khoa lâm sàng của tham gia nghiên cứu rất hạn chế. Kết quả Bệnh viện có thời gian làm việc từ 1 năm trở nghiên cứu cho thấy sự cân thiết phải tổ lên. Đánh giá kiến thức của điều dưỡng về chức các lớp tập huấn liên quan đến dự dự phòng nguy cơ người bệnh té ngã bằng phòng té ngã cho người bệnh. bộ công cụ Fall prevention knowledge Từ khóa Đánh giá nguy cơ té ngã kiến tests của tác giả Patricia C. Dykes 2019 . thức yếu tố liên quan. CURRENT KNOWLEDGE OF ASSESSING PATIENT FALL RISKS AND RELATED FACTORS AMONG NURSES IN NAM DINH GENERAL HOSPITAL IN 2020 ABSTRACT Objective To describe the knowledge of All nurses participated to the study were assessing patient fall risks and to determine interviewed directly by a self-completed related factors among nurses in Nam Dinh questionnaire regarding to patient risks of General Hospital in 2020. Method The falls. Using the Fall prevention .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    1    30-09-2022
28    62    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.