Thay đổi kiến thức chăm sóc dinh dưỡng của bà mẹ có con 6-24 tháng mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính tại Bệnh viện Nhi Nam Định năm 2020

Đánh giá sự thay đổi kiến thức của bà mẹ về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ 6 - 24 tháng tuổi mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định sau can thiệp giáo dục sức khỏe. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu gồm 75 bà mẹ có con từ 6 - 24 tháng tuổi mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THAY ĐỔI KIẾN THỨC CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CỦA BÀ MẸ CÓ CON 6-24 THÁNG MẮC NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH TẠI BỆNH VIỆN NHI NAM ĐỊNH NĂM 2020 Nguyễn Thị Lý1b Đinh Thị Thu Huyền1 Đặng Thị Hân1 Nguyễn Thị Thanh Huyền1 Mai Thị Yến1b Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định TÓM TẮT Mục tiêu Đánh giá sự thay đổi kiến thức 2 9 sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p của bà mẹ về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ lt 0 05. Trước can thiệp có 57 3 bà mẹ có 6 - 24 tháng tuổi mắc nhiễm khuẩn hô hấp điểm kiến thức đạt sau can thiệp tỷ lệ này cấp tính điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam là 96 . Nghiên cứu cho thấy hiệu quả của Định sau can thiệp giáo dục sức khỏe. Đối can thiệp giáo dục sức khỏe đã nâng cao tượng và phương pháp nghiên cứu Đối kiến thức chăm sóc dinh dưỡng của bà mẹ tượng nghiên cứu gồm 75 bà mẹ có con từ cho trẻ nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính. Kết 6 - 24 tháng tuổi mắc nhiễm khuẩn hô hấp luận Kiến thức chăm sóc dinh dưỡng của cấp tính tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định. bà mẹ có con 6 - 24 tháng trước can thiệp Nghiên cứu can thiệp có so sánh trước tương đối thấp và sau can thiệp đã có sự sau giáo dục sức khỏe trên cùng một nhóm cải thiện rõ rệt. đối tượng. Kết quả Điểm trung bình kiến Từ khóa Bà mẹ kiến thức dinh dưỡng thức của bà mẹ trước can thiệp là 13 0 nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính. 4 7 sau can thiệp đã tăng lên thành 16 5 IMPROVE KNOWLEDGE OF WOMEN WHO HAVE 6-24 MONTHS BABIES WITH ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS AT NAM DINH CHILDREN S HOSPITAL IN 2020 ABSTRACT Objective To assess the change of Results The mean pre-intervention mothers knowledge about nutritional knowledge score was after the care for children 6-24 months old with intervention increased to the acute respiratory infections at Nam difference was statistically significant with Dinh Children s Hospital after health p NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1. ĐẶT VẤN ĐỀ - Thời gian thu thập số liệu Từ tháng Dinh dưỡng là yếu tố môi trường rất 12 2019 đến tháng 3 2020. quan trọng đối với sức khỏe thể lực

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.