Nhu cầu đào tạo một số nội dung chương trình đào tạo thạc sỹ điều dưỡng của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và trường Đại học Y Dược Tp. HCM năm 2017-2018

Bài viết trình bày việc tìm hiểu nhu cầu đào tạo một số năng lực mà các học viên tham gia học chương trình điều dưỡng của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã được đào tạo trong năm học 2017-2018 và mong muốn được đào tạo chuyên sâu. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHU CẦU ĐÀO TẠO MỘT SỐ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ ĐIỀU DƯỠNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM NĂM 2017-2018 Lê Văn Bào1 Nguyễn Anh Tuấn1 Nguyễn Phương Hiền2 1 Học viện Quân y 2 Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo TÓM TẮT Mục tiêu Tìm hiểu nhu cầu đào tạo một năng lực thuộc 4 nhóm năng lực học viên số năng lực mà các học viên tham gia học đều được học viên cho rằng cần và rất cần chương trình điều dưỡng của Trường Đại được đào tạo tất cả trên 95 . Ngoài các học Điều dưỡng Nam Định và Trường Đại năng lực đã được nêu thì một số học viên đề học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã được nghị thêm một số năng lực khác cần được đào tạo trong năm học 2017-2018 và mong đào tạo thêm trong chương trình đào tạo muốn được đào tạo chuyên sâu. Đối tượng thạc sỹ như năng lực về các kỹ năng mềm và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu năng lực ngoại ngữ chuyên môn ngành điều mô tả cắt ngang phát phiếu tham khảo tự dưỡng năng lực tin học năng lực xử lý và điền cho toàn bộ 154 học viên đang tham trình bày thông tin nghiên cứu Kết luận gia học tập các chương trình đào tạo thạc sỹ Tiếp tục đưa vào giảng dạy 4 nhóm năng điều dưỡng tại Trường Đại học Điều dưỡng lực với 30 kỹ năng đã được triển khai nghiên Nam Định và Trường Đại học Y Dược Thành cứu. Tuy nhiên cần phân bổ nội dung đào phố Hồ Chí Minh trong năm học 2017-2018 tạo để học viên có thể ứng dụng được các về chương trình đào tạo nhu cầu đào tạo nội dung đã học trong công tác nghiên cứu một số năng lực của điều dưỡng trình độ viết bài luận văn sau khi tốt nghiệp và phục thạc sỹ đã được 2 trường đưa ra trong chuẩn vụ công tác trong tương lai. đầu ra. Kết quả Nhu cầu đào tạo tất cả các Từ khóa Năng lực điều dưỡng. NEED TO TRAINING SOME CONTENTS OF NURSING MASTER PROGRAM OF NAM DINH UNIVERSITY OF NURSING AND HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY 2017 2018 ABSTRACT Objective Explore the need to training and Pharmacy during 2017 2018 and some competencies

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    15    1    03-10-2022
197    46    1    03-10-2022
28    37    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.