Thực trạng kiến thức về chăm sóc trẻ mắc bệnh bạch cầu cấp của người chăm sóc chính tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

Bài viết mô tả thực trạng kiến thức về chăm sóc trẻ mắc bệnh bạch cầu cấp của người chăm sóc chính tại Viện Huyết học truyền máu trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích trên 182 người chăm sóc chính trẻ mắc bệnh bạch cầu cấp tại Khoa Bệnh máu Trẻ em, Viện Huyết học truyền máu trung ương. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 12. Bhatt Shwetal Parikh Pooja 14. Hoàng Thị Vân Lan và cộng sự Kantharia Neha Dahat Amit Parmar 2013 . Đánh giá hiệu quả của việc tư vấn Rahul. Knowledge attitude and practice nuôi con bằng sữa mẹ cho các bà mẹ có of postnatal mothers for early initiation of con dưới 6 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi tỉnh breast feeding in the obstetric wards of a Nam Định Đề tài cấp cơ sở Trường Đại tertiary care hospital of Vadodara city. học Điều dưỡng Nam Định. 13. Lưu Ngọc Hoạt Lê Thị Hương Lê 15. Tôn Thị Anh Tú Nguyễn Thu Tịnh. Thị Thanh Xuân 2010 Kiến thức và thực Kiến thức thái độ thực hành về NCBSM hành nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ của các bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi Hà Nội năm 2010 - Các rào cản và yếu tố tại Bệnh viên Nhi Đồng 1 từ 1 12 2009 đến thúc đẩy. Tạp chí Y học Thực hành 723 30 4 2010 Y học thành phố Hồ Chí Minh số 6 2010. tập 15 THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ CHĂM SÓC TRẺ MẮC BỆNH BẠCH CẦU CẤP CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH TẠI VIỆN HUYẾT HỌC VÀ TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG Đỗ Thị Hòa1 Phạm Thị Bích Ngọc1 Vũ Hồng Nhung1 Đinh Thị Thu Huyền1 Phạm Thị Thu Cúc1 1 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định TÓM TẮT Mục tiêu Mô tả thực trạng kiến thức sóc trẻ còn hạn chế như kiến thức không về chăm sóc trẻ mắc bệnh bạch cầu cấp đúng và không biết về chế độ ăn trước hóa của người chăm sóc chính tại Viện Huyết trị liệu tương ứng là 56 và 23 1 người học truyền máu trung ương. Đối tượng chăm sóc không biết đến các dấu hiệu thiếu và phương pháp nghiên cứu Nghiên máu ở trẻ 28 6 không biết nguyên nhân cứu mô tả cắt ngang có phân tích trên 182 gây bệnh 44 5 . Chế độ vận động cho người chăm sóc chính trẻ mắc bệnh bạch trẻ chưa hợp lý có 33 5 người chăm sóc cầu cấp tại Khoa Bệnh máu Trẻ em Viện chính cho rằng cần hạn chế vận động thể Huyết học truyền máu trung ương. Kết dục nhẹ hàng ngày và 24 7 người chăm quả Tỷ lệ kiến thức đạt của người chăm sóc vẫn cho trẻ vận động bình thường khi sóc chính về chăm sóc trẻ mắc bạch cầu trẻ có xuất huyết và nhiễm trùng cấp là 70 9 . .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
251    10    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.