Tự học Solidworks 2020

Tự học Solidworks 2020 thông tin đến các bạn với các nội dung giới thiệu tổng quan về Solidworks; môi trường phác thảo - Sketcher; thiết kế 3D – Part; môi trường lắp ráp chi tiết – Assembly; bản vẽ chi tiết– Drawing. | Chương I. Giới thiệu tổng quan về Solidworks. Môi trường làm việc trong Solidworks. Sau khi mở phần mềm SolidWorks lên giao diện làm việc sẽ có dạng như sau. Có 3 cách để tạo môi trường làm việc mới. - File gt New. - Nhấp chọn biểu tượng lệnh New . - Nhấn t ổ hợp phím Ctrl N. Lúc này ta có 3 môi trường làm việc như sau Part thiết kế mô hình 3D các file này có phần mở rộng là .sldprt. Assembly Lắp ráp thành cụm chi tiết một cơ cấu hay một máy hoàn chỉnh các file này có phần mở rộng là .sldasm . Drawing xuất bản vẽ chi tiết dùng để trình diễn các hình chiếu hình cắt từ Part hay Assembly các file này có phần mở rộng là .slddrw. Lúc này chọn vào Part để vào môi trường thiết kế 3D. Các thao tác chuột và bàn phím trong quá trình làm việc Các phím chuột trái chuột phải và chuột giữa đều có nhựng ý nghĩa khác nhau trong SolidWorks. Phí m chu ột trái Dùng để chọn đ ối tượng ví dụ đ ối tượng hình học các nút lệnh của lệnh đơn và các đ ối tượng trong cây cấu trục thiết kế FeatureManager. Phí m chu ột phải Kích hoạt một menu phụ của lệnh hiện hành các lệnh trong menu sẽ thay đổi tùy theo trạng thái làm việc của phần mềm. Phí m chu ột giữa Dùng để xoay góc nhìn dịch chuyển chi tiết máy hay thay đổi tỉ lệ hiển thị bộ phận lắp ráp hoặc là dịch chuyển góc quan sát của màn hình. Chương II Môi trường phác thảo Sketcher. Các công cụ phác thảo. Để vào môi trường phác thảo. Nhấp chọn vào lệnh Sketch rồi chọn vào một trong ba mặt phẳng trên màn hình làm việc. Lúc này trên thanh công cụ sẽ xuất hiện các lệnh được dùng để phác thảo 2D như V ẽ đường thẳng Line Để vẽ một đoạn thẳng. Để sử dụng lệnh nàycó thể kích vào biểu tượng t rên thanh công c ụ Sketch Tools ho ặc từ menu Tools SketchEntities Line . Trên màn hì nh đồ họa nhấp chuột trái để xác định điểm đầu tiên và nhấp chọn vào một điểm khác để xác định đoạn thẳng cần vẽ. Vẽ đường tròn Circle Để thực hiện lệnh này chúng ta có thể nhấp chọn vào biểu tượng lệnh trên thanh Sketch Tools hoặc vào menu Tools .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
184    11    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.