Cài đặt thuật toán sinh tham số RSA 2048 bit trên thiết bị PKI Token

Trong hệ mật mã khóa công khai RSA, tính an toàn của hệ mật phụ thuộc chủ yếu vào việc đảm bảo tính an toàn của khóa bí mật, nên nó thường được lưu trong thiết bị lưu khóa bảo mật PKI Token. Trong bài viết này, nhóm tác giả giới thiệu giải pháp sinh tham số RSA 2048 bit trên thiết bị PKI Token. | Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin Cài đặt thuật toán sinh tham số RSA 2048 bit trên thiết bị PKI Token Vũ Tá Cường Nguyễn Thành Trung Lê Đình Hùng Tóm tắt Trong hệ mật mã khóa công khai PKI Token thương mại trên thế giới 1 3 cũng RSA tính an toàn của hệ mật phụ thuộc chủ yếu đã hỗ trợ chức năng sinh khóa ngay trong thiết bị. vào việc đảm bảo tính an toàn của khóa bí mật nên Tuy nhiên khó có thể kiểm soát được thuật toán nó thường được lưu trong thiết bị lưu khóa bảo sinh khóa cũng như các tiêu chuẩn an toàn cho mật PKI Token. Bên cạnh đó để tăng cường tính các tham số RSA. Đối với một số môi trường ứng an toàn cho khóa bí mật khóa sẽ được sinh ra ngay trong thiết bị và không thể sao chép ra ngoài tránh dụng đặc biệt tiêu chí quan trọng khi đưa ra các tình trạng lộ lọt khóa. Trong bài báo này nhóm sản phẩm bảo mật là làm chủ toàn bộ thiết kế phần tác giả giới thiệu giải pháp sinh tham số RSA 2048 cứng phần mềm để có thể tùy chọn cài đặt các bit trên thiết bị PKI Token. thuật toán mật mã riêng vào thiết bị. Vì vậy việc nghiên cứu xây dựng module sinh tham số RSA Abstract In the RSA public-key cryptography trong thiết bị PKI Token là rất cần thiết giúp làm system the security of the cryptosystem depends primarily on ensuring the security of the secret chủ và kiểm soát được toàn bộ quy trình sinh tham key. Therefore the secret key is usually stored in số RSA giám sát loại trừ được các nghi ngờ mã security token. In addition to enhance security of độc cửa hậu backdoor ngay cả ở mức thấp the secret key the key pair are generated inside firmware tại phần cứng thiết bị PKI Token. the device and cannot be copied out avoiding the II. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SINH THAM SỐ RSA TRÊN disclosure of the secret key. In this paper we THIẾT BỊ PKI TOKEN introduce the 2048-bit RSA parameter generation solution on the PKI Token device. A. Các phương pháp sinh số nguyên tố lớn Từ khóa PKI Token RSA 2048 sinh khóa. a Phương pháp sinh số nguyên tố xác suất Keyword PKI Token

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.