Phân tích, đánh giá hiệu quả các phương pháp mặt nạ chống tấn công DPA cho AES trên Smart Card

Bài viết phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm, khả năng ứng dụng của các giải pháp này khi thực thi trên Smart Card. Đồng thời, đề xuất kỹ thuật mặt nạ nhúng, triển khai ứng dụng, đánh giá hiệu quả và khả năng chống tấn công DPA trên Smart Card. | Journal of Science and Technology on Information security Phân tích đánh giá hiệu quả các phương pháp mặt nạ chống tấn công DPA cho AES trên Smart Card Nguyễn Thanh Tùng Tóm tắt Mặt nạ sử dụng giá trị ngẫu nhiên Để chống tấn công DPA thì phải làm cho để che giá trị trung gian của thuật toán là phương năng lượng tiêu thụ của thiết bị độc lập với giá trị pháp hiệu quả chống tấn công DPA. Có nhiều giải trung gian thực của thiết bị. Kỹ thuật mặt nạ thực pháp mặt nạ cho thuật toán AES với mức độ an hiện che các giá trị trung gian của thuật toán bằng toàn và hiệu quả khác nhau. Bài báo phân tích các giá trị ngẫu nhiên là giải pháp hiệu quả chống đánh giá ưu nhược điểm khả năng ứng dụng của các giải pháp này khi thực thi trên Smart Card. được tấn công DPA 3 4 . Theo cách che giá Đồng thời đề xuất kỹ thuật mặt nạ nhúng triển trị trung gian có thể chia kỹ thuật mặt nạ thành 4 khai ứng dụng đánh giá hiệu quả và khả năng loại mặt nạ cố định mặt nạ đầy đủ mặt nạ nhân chống tấn công DPA trên Smart Card. mặt nạ biến đổi số học 14 . Bài báo phân tích đánh giá phương pháp mặt nạ Phần II đề xuất Abstract Masking with the use of random thuật toán AES chống tấn công DPA dựa trên kỹ values to mask the algorithm s intermediate value is an effective method to prevent DPA attacks. thuật mặt nạ nhúng Phần III xây dựng thực There are many masking solutions for AES nghiệm đánh giá các phương pháp chống tấn algorithm with different levels of safety and công DPA lên AES trên Smart Card Phần IV . effectiveness. The article analyzes and assesses II. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP MẶT NẠ advantages and disadvantages the applicability of these solutions when implemented on Smart Card. Phương pháp mặt nạ che các giá trị trung Also proposes embedded mask techniques gian của thuật toán bằng các giá trị ngẫu nhiên. application deployment evaluation of the Mặt nạ phải đảm bảo yêu cầu che được hết tất cả effectiveness and resistance to DPA attacks on giá trị trung gian phải tính trước giám sát làm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.