Báo cáo thực hành Hóa học 10 - Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử

"Báo cáo thực hành Hóa học 10 - Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử" được biên soạn nhằm giúp học sinh có thêm tư liệu để phục vụ trong quá trình biên soạn báo cáo thực hành Hóa học 10. | Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Hóa 10 bài thực hành số 1 Phản ứng oxi hóa khử Họ và tên . Lớp . Báo cáo thực hành hóa 10 bài thực hành số 1 I. Dụng cụ hóa chất Dụng cụ Ống nghiệm kẹp gỗ giá để ống nghiệm . Hóa chất dung dịch H2SO4 loãng kẽm dung dịch CuSO4 loãng dung dịch FeSO4 dung dịch KMnO4 . II. Nội dung bài thực hành 1 hóa 10 Hiện Phương trình hóa Cách tiến hành Giải thích tượng học Rót vào ống Vì Zn đứng nghiệm khoảng trước H trong Zn H2SO4 2ml dd H2SO4 dãy hoạt động ZnSO4 H2 1. Phản ứng loãng. hóa học nên có giữa kim Có bọt khí thể đẩy được Vai trò loại và dung Cho tiếp 1 viên nổi lên H ra khỏi dịch axit. kẽm nhỏ vào dung dịch axit Trong phản ứng ống nghiệm. của nó có trên Zn là chất khử Quan sát hiện khí H2 thoát H H2SO4 là chất tượng ra. oxi hóa. 2. Phản ứng Đinh sắt Vì Fe đứng Fe CuSO4 Rót vào ống giữa kim có 1 lớp trước Cu trong FeSO4 Cu nghiệm khoảng loại và dung màu đỏ dãy hoạt động 2ml dd CuSO4 Vai trò dịch muối. bám vào hoá học nên có Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí loãng. màu xanh thể đẩy Cu ra Fe là chất khử Cu2 của CuSO4 khỏi dung CuSO4 là chất oxi Cho vào ống bị mất đi dịch muối hóa nghiệm 1 đinh lớp Cu màu đỏ sắt đã làm sạch bám vào đinh bề mặt. sắt. Để yên 10p quan sát hiện tượng Rót vào ống nghiệm khoảng 2ml dd FeSO4 10FeSO4 2KMnO4 thêm vào ống 8H2SO4 1ml dd H2SO4 Vì trong môi 5Fe2 SO4 3 3. Phản ứng loãng. Màu trường axit 2MnSO4 K2SO4 oxi hóa thuốc tím FeSO4 là chất 8H2O khử trong Nhỏ từng giọt nhạt dần khử xảy ra sự môi trường KMnO4 vào hết oxi hóa Fe2 Vai trò axit ống nghiệm lắc màu Fe3 Mn từ Mn7 Mn2 Fe FeSO4 là chất 2 nhẹ mỗi lần nhỏ KMnO4. khử Mn 7 KMnO4 là chất oxi hóa. Quan sát hiện tượng . Xem thêm tài liệu tại đây https tai-lieu-hoc-tap-lop10 Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    12    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.