Đề kiểm tra chương 4 Giải tích lớp 11 năm học 2016-2017 - Trường THPT Hoàng Thái Hiếu

"Đề kiểm tra chương 4 Giải tích lớp 11 năm học 2016-2017" được biên soạn bởi Trường THPT Hoàng Thái Hiếu giúp các bạn biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn. | VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT HOÀNG THÁI HIẾU ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN TOÁN LỚP 11 Thời gian làm bài 45 phút I. Phần Trắc Nghiệm Câu 1 Giới hạn nào dưới đây có kết quả bằng 3 3x 3 x 3 x 2 3 x 6 3 x A. lim . B. lim . C. lim . D. lim . x 1 x 2 x 1 x 2 x 1 x2 1 x 1 2 x Câu 2 Giới hạn của hàm số nào dưới đây có kết quả bằng 1 x 2 3x 2 x2 4x 3 x 2 3x 2 x 2 3x 2 A. lim . B. lim . C. lim . D. lim . x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 1 x x 1 x 1 5n 2 2 Câu 3 lim là 7 n 2 2n 1 2 5 A. . B. 5. C. . D. . 7 7 2 n 5 .3 n Câu 4 lim n là 3 2n 2 3 A. 5. B. 6. C. . D. . 3 2 Câu 5 lim 2n 2 3n 5 là A. 0. B. -2. C. . D. . x2 4 Câu 6 lim là x 3 x 2 A. 0. B. -1. C. 2. D. 5. 9 x2 Câu 7 lim là x 3 x 3 A. 2. B. -3. C. 6. D. -5. 15 Câu 8 lim 3 là x x 2 15 A. 15. B. . C. 0. D. . 2 VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí 2 x 2 3 x 15 Câu 9 lim là x 2 x . . C. . D. . Câu 10 lim x x 2 3 x 1 x là 4 3 A. 2. B. . C. . D. . 3 2 2x 5 Câu 11 lim là x 1 x 1 A. 2. B. 5. C. . D. x 7 Câu 12 lim là x 2 x 2 7 A. 1. B. . C. . D. . 2 2 n 5 .7 n Câu 13 Giới hạn lim n bằng bao nhiêu 2 7n A. -35. B. 1. C. 5. D. -5. 2x 2 Câu 14 Giới hạn lim bằng bao nhiêu x 1 x2 1 1 2 A. . B. . C. . D. . 2 7 II. Phần Tự Luận Câu 1 1 0 đ T鲨nh giới hạn của cRc hàm số sau 3x2 11x 6 a lim 3x7 5x5 7 x 4 b lim x x 3 3 x Câu 2 1 0 đ Xét t鲨nh liên tục của hàm số tại điểm xo 2 . x2 5x 6 Cho nêu x 2 . f x x 2 x 1 nêu x 2 Câu 3 1 0 đ Chứng minh rằng phương trình x 4 5 x 3 0 có 鲨t nhất một nghiệm trong khoảng -2 0 . VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí Đáp án đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán lớp 11 Trắc nghiệm 1. B 5. D 9. D 13. D 2. A 6. B 10. C 14. C 3. C 7. C 11. D 4. A 8. C 12. C Tự luận Câu Nội dung Điểm lim 3x7 5x5 7 x 4 x 1a 0 25đ 5 7 4 lim x 3 2 6 7 7 0 25đ 0 5đ x x x x - 3x 2 11x 6 lim x 3 x 3 1b 2 0 25đ 3 x 3 x lim 3 0 5đ x 3 x 3 2 0 25đ lim 3 x 7 x 3 3 f 2 2 1 1 0 25đ 2 x2 5x 6 x 3 x 2 lim f x lim lim lim x 3 1 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 0

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    6    1    25-09-2022
8    5    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.