Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 11 năm học 2016-2017 – Trường THPT Yên Lạc 2 (Mã đề 109)

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 11 năm học 2016-2017 – Trường THPT Yên Lạc 2 (Mã đề 109) dành cho các bạn học sinh lớp 11 và quý thầy cô tham khảo, để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Hi vọng sẽ giúp các bạn đạt kết quả tốt trong kì thi. | SỞ GD amp ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI KSCL LẦN 2 NĂM HỌC 2016 - 2017 TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2 ĐỀ THI MÔN TOÁN KHỐI 11 Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề. 50 câu trắc nghiệm Mã đề thi 109 Câu 1 Hàm số y cos x là hàm số tuần hoàn với chu kỳ 3 A. 3 B. C. D. 2 2 3 2 x 3 Câu 2 Cho giới hạn L lim . Khi đó x 1 x2 1 1 1 1 A. L B. L 1 C. L D. L 2 2 3 x 4 2 x5 Câu 3 Giới hạn lim bằng x 1 2 x 4 3 x 5 2 2 1 1 A. B. C. D. 7 12 7 u 1 Câu 4 Cho dãy số 1 Số hạng tổng quát của dãy số trên là un 1 un n n2 n 2 n2 n 1 n2 n n2 n 3 A. un 1 B. un 1 C. un 1 D. un 1 2 2 2 2 Câu 5 Nếu un là cấp số cộng với công sai d thì số hạng un được xác định theo công thức A. un un 1 d B. un un 1 d C. un un D. un un 1 Câu 6 Với các chữ số 2 3 4 5 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau A. 96 B. 72 C. 120 D. 48 2 Câu 7 Tập xác định của hàm số y là sin x A. R 0 B. R C. R k D. R k 2 Câu 8 Có một nhóm gồm 10 học sinh tiêu biểu thuộc khối 11 đi dự đại hội đoàn trường THPT Yên Lạc 2. Số cách chọn ra 3 học sinh làm tổ trưởng tổ phó và ủy viên từ nhóm 10 học sinh trên là A. 72 B. 720 C. 12 D. 120 Câu 9 Cho khai triển 3x 2 a0 a1 x a2 x 2 . a10 x10 . Tổng a0 a1 a2 . a10 có giá trị 10 A. 1 B. 410 C. -1 D. 310 Câu 10 Công thức nghiệm nào sau đây là công thức nghiệm của phương trình sin x sin x k x k 2 x k 2 x k 2 A. B. C. D. x k x k 2 x k 2 x k 2 Câu 11 Cho n k k n . Trong các công thức sau đây. Công thức nào sai n n A. Cnk B. Pn n C. Cnk Cnn k D. Ank k n k k 1 Câu 12 Cho dãy số un . Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai. n 1 A. Dãy số un là dãy số giảm B. Dãy số un bị chặn C. Dãy số un là dãy số tăng D. Dãy số un bị chặn trên Trang 1 5 - Mã đề thi 109 Câu 13 Cho tứ diện ABCD . Lấy M là một điểm thuộc miền trong tam giác ABC . Gọi là mặt phẳng qua M và song song với các đường thẳng AB và CD . Thiết diện tạo bởi và tứ diện ABCD là hình gì A. Hình bình hành B. Hình thoi C. Hình ngũ giác D. Tam giác Câu 14 Có 10 người công nhân trong đó có 6 công nhân là nam 5 công nhân là

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    28    1    28-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.