Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Vật lý 11 năm học 2016-2017 – Trường THPT Hà Trung (Mã đề 134)

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Vật lý 11 năm học 2016-2017 – Trường THPT Hà Trung (Mã đề 134) giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn và nắm các phương pháp giải bài tập, củng cố kiến thức cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo! | SỞ GD amp ĐT THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG MÔN VẬT LÝ 11 Thời gian làm bài 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 134 Họ tên thí sinh . Lớp . I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1 Môt khung dây dẫn có 1000 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung. Diện tích mỗi vòng dây là 2dm2. Cảm ứng từ được làm giảm đều đặn từ 0 5T đến 0 2T trong thời gian 0 1s. Suất điện động trong toàn khung dây có độ lớn là giá trị nào sau đây A. 0 6V B. 6V C. 60V D. 12V Câu 2 Một khung dây tròn bán kính 4cm gồm 10 vòng dây. Dòng điện chạy trong mỗi vòng có cường độ 0 3A. Tính cảm ứng từ tại tâm của khung. A. 1 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 3 Dòng điện qua một ống dây không có lõi sắt biến đổi đều theo thời gian trong 0 01s cường độ dòng điện tăng đều từ 1A đến 2A thì suất điện động tự cảm trong ống dây là 20V. Tính hệ số tự cảm của ống dây A. 0 1H B. 0 2H C. 0 4H D. 0 3H Câu 4 Phát biểu nào sau đây là không đúng A. Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm. B. Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động tự cảm. C. Hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện do chính sự biến đổi của dòng điện trong mạch đó gây ra gọi là hiện tượng tự cảm. D. Hiện tượng tự cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ. Câu 5 Một hình vuông cạnh 5cm được đặt trong từ trường đều B 0 01T. Đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung. Quay khung trong 10-3s để mặt phẳng khung dây song song với đường sức từ. Suất điện động trung bình xuất hiện trong khung là A. 25mV B. 250mV C. 2 5mV D. 0 25mV Câu 6 Phát biểu nào dưới đây là đúng A. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường thẳng song song với dòng điện. B. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn. C. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện tròn là những đường thẳng song song cách đều

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.