Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2020-2021 (Đề số 3)

"Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2020-2021 (Đề số 3)" giúp giáo viên có thêm tư liệu trong quá trình biên soạn đề thi, bài tập nhằm đánh giá năng lực của học sinh từ đó có các phương pháp giảng dạy hiệu quả hơn. | Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Đề thi học kì 1 Toán lớp 10 năm học 2020 - 2021 Đề số 3 Bản quyền thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại. 1 3x Câu 1 Xét tính chẵn lẻ của hàm số y f x x3 x Câu 2 1. Cho phương trình 2 x 2 mx 3 x m 1 a. Giải phương trình khi m 1 b. Với điều kiện nào của m thì phương trình có nghiệm x2 y 2 z2 1 2. Giải hệ phương trình x y 2 z x y 1 2 Câu 3 1. Cho hàm số y x 2 1 2a x b . Xác định các hệ số a b biết đồ thị hàm số là 3 1 parabol có đỉnh I . Vẽ đồ thị hàm số với các giá trị a b tìm được. 2 4 2. Cho hàm số d y m2 3m 5 x 1 2m và d y 3x 1 . Tìm các giá trị của m sao cho đồ thị hàm số d và d song song với nhau. Câu 4 1. Cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm AM và P là điểm thuốc AC sao cho 3AP AC. Chứng minh ba điểm B I P thẳng hàng. Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình bình hành ABCD có A 3 4 C 8 1 . Gọi P là trung điểm cạnh BC Q là giao điểm cạnh BD và AP. Xác định các đỉnh còn 13 lại của hình bình hành ABCD biết Q 2 3 Câu 5 Chứng minh rằng với mọi x y ta luôn có x y x 2 y 2 x3 y 3 x6 y 6 . . 2 2 2 2 Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán 10 đề số 3 Câu 1 1 3x y f x x3 x 1 1 1 3x 0 x 1 1 Điều kiện xác định 3 3 3 x 0 x x 0 x 0 x 1 3 3 1 1 TXĐ D 0 3 3 Giả sử x D x D ta có 1 3x f x x3 x 1 3 x 1 3x 1 3x 1 3x f x x x 3 x3 x x3 x x3 x f x f x Vậy hàm số là hàm số lẻ Câu 2 1. a. Với m 1 thay và phương trình ta được 2x2 x 3 x 1 3 Điều kiện 2 x2 x 3 0 x 1 2 2x2 x 3 x 1 x 1 x 1 0 x 1 x 1 TM 2 2 2 2x2 x 3 x 1 x 3x 4 0 x 4 L Vậy phương trình có nghiệm x 1 Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí x m 0 b. 2 x 2 mx 3 x m 2

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    22    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.