Kiến thức về tuân thủ điều trị thuốc kháng virus của người bệnh viêm gan B mạn tính tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định

Bài viết mô tả thực trạng kiến thức về tuân thủ điều trị thuốc kháng virus của người bệnh viêm gan B mạn tính tại Phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 01/2019 - 06/2019 trên 50 người bệnh được chẩn đoán viêm gan virus B mạn tính đến khám và điều trị tại Phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIẾN THỨC VỀ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ THUỐC KHÁNG VIRUS CỦA NGƯỜI BỆNH VIÊM GAN B MẠN TÍNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH Trần Thị Thanh Mai1 Mai Thị Yến1b Vũ Thị minh Phượng1 Nguyễn Thị Khánh1 Nguyễn Thị Thanh Huyền1 1 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định TÓM TẮT Mục tiêu Mô tả thực trạng kiến thức đo. Tỷ lệ người bệnh trả lời sai về hiệu quả về tuân thủ điều trị thuốc kháng virus điều trị của thuốc kháng virus nguyên tắc của người bệnh viêm gan B mạn tính tại điều trị tác hại của việc không tuân thủ điều Phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đa khoa trị thuốc kháng virus xét nghiệm cần thực tỉnh Nam Định năm 2019. Đối tượng và hiện định kỳ tác dụng phụ của thuốc kháng phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu virus dùng thuốc đúng liều lượng và dùng mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng thuốc đúng cách lần lượt là 18 36 01 2019 - 06 2019 trên 50 người bệnh được 22 22 64 44 và 34 . Kết luận chẩn đoán viêm gan virus B mạn tính đến Kiến thức của người bệnh về tuân thủ điều khám và điều trị tại Phòng khám ngoại trú trị thuốc kháng virus chưa tốt tỷ lệ người Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Các bệnh có kiến thức ở mức đạt là 44 . Điểm đối tượng được phỏng vấn trực tiếp bằng trung bình kiến thức của mẫu khảo sát là bảng hỏi thiết kế sẵn gồm 22 câu tối đa có 13 72 6 1 trên tổng 34 điểm của thang đo. 34 ý đúng mỗi ý được 1 điểm kiến thức ở Kết quả nghiên cứu cho thấy sự cần thiết mức đạt khi trả lời đúng 50 tiêu chí của thường xuyên tư vấn củng cố kiến thức 17 điểm. Kết quả Điểm trung bình kiến cho người bệnh. thức của người bệnh tham gia nghiên cứu Từ khóa Kiến thức tuân thủ điều trị là 13 72 6 1 trên tổng 34 điểm của thang thuốc kháng virus viêm gan B KNOWLEDGE ABOUT THE ANTIVIRAL DRUG ADHERENCE AMONG OUT-PATIENT WITH CHRONIC HEPATITIS B IN NAM DINH GENERAL HOSPITAL ABSTRACT Objective To describe the current status in 2019. Method The cross-sectional study of knowledge about the antiviral drugs was conducted from January 2019 to June adherence

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.