Nâng cao kiến thức về phòng bệnh viêm gan virus B của người dân tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

Bài viết trình bày đánh giá sự thay đổi kiến thức về phòng bệnh viêm gan virus B của người dân sau can thiệp giáo dục sức khỏe tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC phòng đuối nước tỷ lệ đạt 83 3 phòng 4. Bộ Y tế 2017 Quyết định số 216 QĐ- ngã đạt 80 0 phòng ngộ độc đạt 71 7 BYT Về việc phê duyệt kế hoạch phòng dự phòng súc động vật cắn đạt 52 5 . chống tai nạn thương tích tại cộng đồng Tất cả các tai nạn thương tích đều có của ngành y tế giai đoạn 2016 2020 . thể phòng chống được có nhiều nguy cơ 5. Lê Phước Nho 2013 Điều tra kiến dẫn đến TNTT ở trẻ em cách phòng ngừa thức thái độ hành vi của người chăm sóc hữu hiệu nhất là sự quan tâm săn sóc của trẻ về phòng tránh tai nạn thương tích trẻ người chăm sóc chính trong quá trình nuôi em tại huyện Hải Lăng. dưỡng trẻ. 6. Đoàn Phước Thuộc 2012 quot Một số TÀI LIỆU THAM KHẢO yếu tố liên quan đến tai nạn thương tích 1. Cục y tế dự phòng 2014 Báo cáo tình trẻ em dưới 5 tuổi tại thành phố Huế năm hình tai nạn thương tích trẻ em năm 2014. 2012 quot Y học thực hành 893 - Số 11 2013 . 2. Vallop Ditsuwan 2011 The national burden of road traffic injuries in Thailand 7. UNICEF 2008 Báo cáo thế giới về Population Health Metrics. phòng chống thương tích ở trẻ em tr. 131- 139. 3. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 2011 Quyết định số 548 QĐ-LĐTBXH về 8. David A. Sleer 2011 Injury việc ban hành tiêu chí ngôi nhà an toàn an Prevention Violence Prevention and toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em . Trauma Care Building the Scientific Base NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ PHÒNG BỆNH VIÊM GAN VIRUS B CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ TRUNG NGUYÊN HUYỆN YÊN LẠC TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2018 Vũ Đình Sơn1 Trịnh Thị Luyến1 Lê Thanh Tùng2 Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 1 2 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định TÓM TẮT Mục tiêu Đánh giá sự thay đổi kiến thức thức tăng có ý nghĩa thống kê đạt 28 10 về phòng bệnh viêm gan virus B của người 3 14 điểm ngay sau can thiệp và còn duy trì dân sau can thiệp giáo dục sức khỏe tại xã khá cao sau can thiệp 3 tháng với 23 45 Trung Nguyên huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh 3 40 điểm so với 16 88 4 79 điểm ở trước Phúc năm 2018. Đối tượng và phương can thiệp p NGHIÊN CỨU KHOA HỌC .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.