Thực trạng vận động của người bệnh sau phẫu thuật kết hợp xương chi dưới tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020

Bài viết mô tả thực trạng vận động của người bệnh và xác định một số yếu tố liên quan đến vận động của người bệnh sau phẫu thuật kết hợp xương chi dưới tại khoa Chấn thương chỉnh hình – Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC to sleep disturbance among patients Symptoms in Hopitalized Patients Journal undergoing orthopeadic surgery in Vietnam of Undergradute Research 12 3 1-7. Unpublished thesis . Burapha University 12. Hai M. B 2015 Factors predicting Chonburi Thailand. quality of sleep among patients afe receiving 10. Morris B. A. Thorndike F. P. major orthopedic surgery in Hue university Ritterband L. M et al 2015 Sleep hospital Unpublished thesis . Burapha disturbance in cancer patients and University Chonburi Thailand. caregivers who contact telephone-based 13. Jin-Ping-Wang Su-Pen Lu Ly-Na help services Support Care Cancer 23 Guo Chun-Guang Ren Zong-Wang-Zhang 1113-1120. 2019 Abstract Poor Preoperative 11. Jonas J. Horgas A. Yoon 2011 Sleep Quality Is a Risk Factor for Severe Use of Complementary and Alternative Postoperative Pain After Breast Cancer Therapies to Manage Cancer-Related Surgery. THỰC TRẠNG VẬN ĐỘNG CỦA NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG CHI DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2020 Nguyễn Thị Thùy1b Phạm Thị Thu Hương2 Vũ Mạnh Độ1 Đỗ Thu Tình1b Nguyễn Thị Dung1 1 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 2 Trường Đại học Phenikaa TÓM TẮT Mục tiêu Mô tả thực trạng vận động Bỏng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. của người bệnh và xác định một số yếu tố Nghiên cứu mô tả trên 149 người bệnh sau liên quan đến vận động của người bệnh phẫu thuật. Kết quả Đa số người bệnh bắt sau phẫu thuật kết hợp xương chi dưới tại đầu tập vận động vào ngày thứ 2 sau phẫu khoa Chấn thương chỉnh hình Bỏng Bệnh thuật. Ngày thứ 3 sau phẫu thuật có 79 2 viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020. Đối số người bệnh tập vận động đạt yêu cầu tượng và phương pháp nghiên cứu Đối và khi ra viện số người bệnh tập vận động tượng nghiên cứu gồm 149 người bệnh đạt yêu cầu là 92 6 . Nghiên cứu bước trên 18 tuổi sau phẫu thuật kết hợp xương đầu cho thấy vận động của người bệnh sau chi dưới tại khoa Chấn thương chỉnh hình- phẫu thuật mức độ đạt yêu cầu khá cao. Kết luận Khi ra viện

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
129    8    1    04-10-2022
7    5    1    04-10-2022
12    1    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.