Thực trạng tự quản lý đường huyết của người bệnh đái tháo đường type II điều trị ngoại trú tại Bệnh viện A thái Nguyên

Bài viết trình bày đánh giá mức độ tự quản lý đường huyết và xác định một số yếu tố liên quan đến tự quản lý đường huyết của người bệnh đái tháo đường type 2 đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện A Thái Nguyên. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THỰC TRẠNG TỰ QUẢN LÝ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE II ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN Dương Thị Tố Anh1 Bùi Văn Khanh1 Hoàng Thị Thúy Hằng1 Phạm Thị Ngọc Diệp1 Nguyễn Hữu Đức2 1 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 2 Bệnh viện Quân y 103 TÓM TẮT Mục tiêu Đánh giá mức độ tự quản lý hợp 2 75 0 66 tự theo dõi 2 57 0 76 đường huyết và xác định một số yếu tố liên và thấp nhất là tự điều chỉnh 2 49 0 72 . quan đến tự quản lý đường huyết của người Giới tính p lt 0 001 thời gian chẩn đoán bệnh đái tháo đường type 2 đang điều trị bệnh r 0 62 p lt 0 001 sự hỗ trợ xã hội r ngoại trú tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Đối 0 22 p 0 007 có mối tương quan thuận tượng và phương pháp nghiên cứu với tự quản lý đường huyết. Kết luận Tự Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng bộ quản lý đường huyết của đối tượng nghiên câu hỏi phỏng vấn với 150 người bệnh đái cứu ở mức độ trung bình. Giới tính thời tháo đường type 2. Kết quả Tự quản lý gian chẩn đoán bệnh và sự hỗ trợ xã hội đường huyết của đối tượng nghiên cứu ở có mối tương quan với điểm số tự quản lý mức độ trung bình với điểm tự quản lý là đường huyết của người bệnh. 2 83 0 45. Trong đó tuân thủ chế độ điều Từ khóa Đái tháo đường type 2 tự trị có điểm số cao nhất 3 55 0 68 tiếp quản lý đường huyết các yếu tố ảnh hưởng. đến là sự tương tác 2 79 0 67 sự tích SELF-MANAGEMENT OF BLOOD GLUCOSE INOUT-PATIENTS WITH TYPE 2DIABETES IN THAI NGUYEN HOSPITAL A ABSTRACT Objective To assess the Self- patients with diabetes mellitus type 2was manangement of bloodglucose level andto points equal to moderate level. identify related factors among out-patients Adherence to recommended regimen with diabetes mellitus type 2 in Thai Nguyen had the highest mean score Hospital A in 2020. Method A cross- compared to other dimensions followed by sectional study design was conducted a interaction with health care professionals self-completed questionnaire was used and significant othersdimension .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    68    1    25-09-2022
20    26    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.