Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 2: Những nội dung cần nghiên cứu khi lập dự án đầu tư

"Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 2: Những nội dung cần nghiên cứu khi lập dự án đầu tư" được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn nắm được nghiên cứu các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư; nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật, công nghệ; nghiên cứu khía cạnh tổ chức, quản lý và nhân sự. | Bài 2 Những nội dung cần nghiên cứu khi lập dự án đầu tư BÀI 2 NHỮNG NỘI DUNG CẦN NGHIÊN CỨU KHI LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu . Nguyễn Bạch Nguyệt Chủ biên 2012 Giáo trình Lập dự án đầu tư Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học. Nội dung Các bài giảng 2 3 4 giới thiệu các khía cạnh hay các nội dung cần nghiên cứu khi lập dự án đầu tư cụ thể là nghiên cứu các căn cứ hình thành dự án như các điều kiện kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành và thực hiện dự án nghiên cứu thị trường nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật lựa chọn hình thức và quy mô đầu tư lựa chọn phương án công nghệ kỹ thuật địa điểm và giải pháp xây dựng nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý dự án và nhân sự lựa chọn mô hình tổ chức doanh nghiệp và mô hình quản lý dự án nhu cầu về nhân sự nghiên cứu khía cạnh hiệu quả bao gồm hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội . Do việc nghiên cứu khía cạnh hiệu quả dự án giữ một vai trò rất quan trong và gồm nhiều nội dung nên bài giảng số 2 chỉ có thể bao gồm nội dung nghiên cứu các căn cứ hình thành dự án nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý dự án và nhân sự. Bài giảng số 3 và 4 sẽ bao gồm nội dung nghiên cứu khía cạnh hiệu quả của dự án. Nội dung cụ thể của bài giảng 2 Nghiên cứu các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật công nghệ Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự. Mục tiêu Kết thúc bài 2 sinh viên cần nắm rõ những kiến thức sau Các căn cứ hình thành dự án đầu tư Vai trò và nội dung nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật công nghệ của dự án Sự cần thiết và nội dung nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự của dự án. 30 Bài

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.