Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

"Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực" trình bày khái niệm, mục tiêu, tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; các phương pháp đào tạo nguồn nhân lực; trình tự xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. | Bài 5 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực BÀI 5 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Tham khảo tài liệu từ các nguồn cung cấp thông tin khác nhau báo tạp chí sách mạng internet về những vấn đề liên quan tới đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức. Tìm hiểu quy trình quản lý đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp những khó khăn trong đào tạo nguồn nhân lực mà doanh nghiệp gặp phải. Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. Nguyễn Ngọc Quân Nguyễn Vân Điềm 2007 Quản trị nhân lực Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. 2. Trần Kim Dung 2003 Quản trị nguồn nhân lực Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Sinh viên làm việc theo nhóm nhóm thực hành xây dựng biểu mẫu Đánh giá thực hiện công việc và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học. Nội dung Khái niệm mục tiêu tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Các phương pháp đào tạo nguồn nhân lực. Trình tự xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Mục tiêu Sau khi học xong chương này sinh viên có thể Hiểu rõ khái niệm và mục tiêu và tác dụng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Nắm được các phương pháp đào tạo nguồn nhân lực và biết lựa chọn các phương pháp đào tạo nguồn nhân lực thích hợp để đào tạo nguồn nhân lực. Nắm vững quy trình quản lý đào tạo trong doanh nghiệp. 73 Bài 5 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Tình huống dẫn nhập Xác định nhu cầu đào tạo cho nhân viên mới tại Công ty Thái Dương Hoa là nhân viên mới được tuyển vào vị trí nhân viên bán hàng của Công ty Thái Dương được 3 tháng nay. Vì là nhân viên mới nên Hoa rất nhiệt tình và nỗ lực hết mình trong công việc. Mặc dù vậy hầu hết những việc mà trưởng giao cô đều không hoàn thành đúng thời hạn với chất lượng còn khiêm tốn chưa đạt yêu cầu do

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    74    2    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.