Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán

"Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" trình bày khái niệm và bản chất hệ thống thông tin kế toán; vai trò của hệ thống thông tin kế toán trong một hệ thống quản lý, đặc biệt là một doanh nghiệp; vai trò của người kế toán viên trong một hệ thống thông tin kế toán, trong điều kiện kế toán thủ công, điều kiện có máy tính, và điều kiện tự động hóa công tác kế toán. | Bài 1 Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. Viện KTKT 2015 . Bài giảng môn học Hệ thống thông tin kế toán. 2. Hall J. Accounting Information Systems 7th Edition South Western Cengage Learning Chương 1 . 3. Romney M. Steinbart P. 2012 Accounting Information Systems 12 Edition. NXB Prentice Hall 2012 Chương 1 . Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học. Nội dung Bài 1 trong học phần Hệ thống thông tin kế toán nghiên cứu những vấn đề tổng quan về hệ thống hệ thống thông tin và hệ thống thông tin kế toán. Học phần cũng đi sâu vào giới thiệu các thành phần chủ yếu của một hệ thống nói chung bao gồm đầu vào xử lý và đầu ra và áp dụng các yếu tố này đối với các bậc quản lý khác nhau của doanh nghiệp. Phần này cũng nêu sự thay đổi vai trò và chức năng của kế toán viên trong các điều kiện thủ công điều kiện công nghệ thông tin phát triển. Mục tiêu Giúp sinh viên nắm chắc khái niệm và bản chất hệ thống thông tin kế toán. Giúp sinh viên hiểu được vai trò của hệ thống thông tin kế toán trong một hệ thống quản lý đặc biệt là một doanh nghiệp. Giúp sinh viên nắm vững được vai trò của người kế toán viên trong một hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện kế toán thủ công điều kiện có máy tính và điều kiện tự động hóa công tác kế toán. 1 Bài 1 Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán Tình huống dẫn nhập Hệ thống thông tin kế toán Công ty L amp N Sau một thời gian làm quản lý khu vực cho một công ty bán lẻ PHL cùng PLN thành lập công ty tư nhân. Họ thành lập Công ty L amp N chuyên bán linh kiện điện tử cho khách hàng. PHL và PLN theo đuổi chiến lược thương mại điện tử bằng việc thuê mặt bằng kinh doanh trong .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.