Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 2 - ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

"Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 2: Kế toán các khoản đầu tư và dự phòng" cung cấp các kiến thức bao gồm kế toán các khoản đầu tư; kế toán các khoản dự phòng. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng. | BÀI 2 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀ DỰ PHÒNG ThS. Đặng Thị Thúy Hằng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Hoạt động đầu tư tài chính của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE. Theo Báo cáo thường niên năm 2012 của REE thì công ty có các hoạt động đầu tư vào các công ty sau Tỷ lệ sở hữu TT Tên công ty tính đến 31 12 2012 1 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà 23 97 2 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ 35 48 3 Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình 29 45 4 Công ty cổ phần Nước Thủ Đức 42 07 5 Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nước sạch Sài Gòn 30 00 6 Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn 27 96 7 Công ty đầu tư hạ tầng và bất động sản Việt Nam 46 37 2 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG 1. Các công ty trên có mối liên hệ như thế nào với Công ty REE Căn cứ vào đâu để bạn xem xét mối quan hệ này 2. Tỷ lệ sở hữu trong Bảng trên có ý nghĩa kinh tế như thế nào 3. Công ty REE phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hay không Tình hình kinh doanh của các công ty được REE đầu tư ở trên có được trình bày trên Báo cáo tài chính của Công ty REE 3 MỤC TIÊU Giúp cho người học hiểu và vận dụng thực hành được kế toán các nghiệp vụ liên quan đến Bất động sản đầu tư Các nghiệp vụ đầu tư chứng khoán Hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết công ty liên doanh đồng kiểm soát Dự phòng giảm giá trị tài sản trong các doanh nghiệp. 4 NỘI DUNG Kế toán các khoản đầu tư Kế toán các khoản dự phòng 5 1. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ . Khái niệm khoản đầu tư . Phân loại khoản đầu tư . Kế toán đầu tư chứng khoán . Kế toán các khoản góp vốn . Kế toán bất động sản đầu tư 6 . KHÁI NIỆM KHOẢN ĐẦU TƯ Đầu tư là hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng vốn nhằm mục đích kiếm lời hoặc thu được lợi ích kinh tế từ đơn vị được đầu tư hoặc người nhận quyền sử dụng vốn. 7 . PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ Phân loại Theo thời gian đầu tư Đầu tư ngắn hạn Đầu tư dài hạn. Theo thời gian đầu tư Đầu tư vào chứng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
33    7    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.