Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 1 - TS. Trần Văn Thuận

"Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 1: Kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán" được biên soạn với mục tiêu hỗ trợ người học nắm vững các nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền; kế toán tiền vay; kế toán nghiệp vụ thanh toán. | GIỚI THIỆU HỌC PHẦN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 MỤC TIÊU Sau khi học xong học phần Kế toán tài chính 2 người học được trang bị Những kiến thức cơ bản về quản lý và kế toán tiền Việt Nam và ngoại tệ Nguyên tắc và phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình vay tiền đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Phương pháp kế toán các nghiệp vụ thanh toán phát sinh với người mua và người bán Những vấn đề cơ bản về từng sắc thuế và phương pháp kế toán các loại thuế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 1 GIỚI THIỆU HỌC PHẦN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 NỘI DUNG HỌC PHẦN Học phần Kế toán tài chính 2 trang bị kiến thức lý thuyết và thực hành những nghiệp vụ kế toán ngoài các phần hành kế toán cơ bản của doanh nghiệp để bổ sung và hoàn tất nội dung kiến thức kế toán các phần hành kế toán từ đó thực hiện kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và lập báo cáo tài chính. Học phần này bao gồm 5 bài học Bài 1 Kế toán vốn bằng tiền tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán. Bài 2 Kế toán bất động sản đầu tư hoạt động đầu tư tài chính và dự phòng giảm giá tài sản. Bài 3 Kế toán xác định và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp. Bài 4 Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu. Bài 5 Báo cáo tài chính. 2 BÀI 1 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TIỀN VAY VÀ CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TS. Trần Văn Thuận Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 3 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Ghi nhận giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ Ngày 2 8 Công ty JoJo bán một lô thiết bị điện lạnh cho Công ty AnAn với giá bán có thuế GTGT 10 là USD phương thức thanh toán là tín dụng thương mại với thời hạn 25 ngày tính từ ngày giao hàng. Công ty JoJo mở tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Techcombank. Tỷ giá do Techcombank công bố ngày 2 8 là VND USD. Ngày 26 8 Công ty AnAn thanh toán cho Công ty JoJo USD bằng chuyển khoản tỷ giá do Techcombank công bố ngày 26 8 là VND USD. Khi xử lí tình huống trên tranh luận giữa các cán bộ kế toán

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.