Bài giảng Kinh tế học vi mô 2 - Bài 1: Các phương pháp ước lượng cầu

"Bài giảng Kinh tế học vi mô 2 - Bài 1: Các phương pháp ước lượng cầu" thông tin đến các bạn những kiến thức về cách thức xây dựng đường cầu đối với một doanh nghiệp và phương pháp ước lượng cầu; phương pháp dự báo cầu đối với doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch cho thời gian tương lai. | Bài 1 Các phương pháp ước lượng cầu BÀI 1 CÁC PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG CẦU Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. . Phạm Văn Minh 2011 Giáo trính Kinh tế học vi mô 2 NXB Lao động xã hội. 2. . Vũ Kim Dũng . Phạm Văn Minh 2011 Hướng dẫn thực hành Kinh tế học vi mô 2 NXB Lao động xã hội. 3. . Vũ Kim Dũng . Nguyễn Văn Công 2012 Giáo trình kinh tế học tập 1 NXB Đại học Kinh tế quốc dân. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học. Nội dung Đây là một trong các bài quan trọng nhất của kinh tế học quản lý vì rằng không một doanh nghiệp nào có thể tồn tại nếu như cầu đối với sản phẩm của nó là quá nhỏ hoặc không đủ. Bài này sẽ xem xét các lý thuyết khác nhau về cầu và nghiên cứu các lực lượng ảnh hưởng tới cầu của doanh nghiệp. Ngoài ra các phương pháp ước lượng và dự đoán cầu cũng sẽ được đề cập đến trong bài này. Mục tiêu Giúp người học hiểu cách thức xây dựng đường cầu đối với một doanh nghiệp và phương pháp ước lượng cầu như thế nào. Trang bị cho người học phương pháp dự báo cầu đối với doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch cho thời gian tương lai. TX KHMI02_Bai 1 Bài 1 Các phương pháp ước lượng cầu Tình huống dẫn nhập Một quan chức Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định rằng Cầu về việc học đại học là hoàn toàn không co giãn vì trong 15 năm qua mặc dù học phí tăng lên gấp đôi nhưng số lượng người đi học không giảm. Anh chị có nhận xét gì nhận định trên 2 TX KHMI02_Bai Bài 1 Các phương pháp ước lượng cầu . Ước lượng cầu Rõ ràng là về mặt nguyên lý các khái niệm cầu và co dãn của cầu là rất quan trọng đối với quá trình ra quyết định của doanh nghiệp. Tuy nhiên những khái niệm lý thuyết này chỉ có thể ứng dụng trong thực tế nếu có thể ước lượng được về lượng cầu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.