Bài giảng Kinh tế học vi mô 2 - Bài 2: Lựa chọn trong điều kiện rủi ro

"Bài giảng Kinh tế học vi mô 2 - Bài 2: Lựa chọn trong điều kiện rủi ro" tìm hiểu về bản chất về rủi ro và các quyết định đối phó với rủi ro; các phương pháp làm giảm thiểu rủi ro và vai trò của thông tin. | Bài 2 Lựa chọn trong điều kiện rủi ro BÀI 2 LỰA CHỌN TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. . Phạm Văn Minh 2011 Giáo trính Kinh tế học vi mô 2 NXB Lao động xã hội. 2. . Vũ Kim Dũng . Phạm Văn Minh 2011 Hướng dẫn thực hành Kinh tế học vi mô 2 NXB Lao động xã hội. 3. . Vũ Kim Dũng . Nguyễn Văn Công 2012 Giáo trình kinh tế học tập 1 NXB Đại học Kinh tế quốc dân. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học. Nội dung Trong thực tế rất nhiều các quyết định của các cá nhân được thực hiện trong điều kiện rủi ro hay không chắc chắn. Một số người đi vay để thanh toán cho những khoản mua sắm lớn như mua nhà mua ô tô hay đi học đại học ở nước ngoài họ đều lập kế hoạch trả nợ bằng các khoản thu nhập tương lai của mình. Nhưng thu nhập tương lai của đa số mọi người lại là không chắc chắn. Bởi vậy khi ra những quyết định lớn về tiêu dùng hay đầu tư cần phải tính đến tình huống này để từ đó có các biện pháp đối phó với rủi ro hay không chắc chắn. Trong bài này trước hết ta giới thiệu các trạng thái khác nhau của thông tin tiếp đó ta sẽ tập trung nghiên cứu hai trạng thái của thông tin là rủi ro và không chắc chắn. Về thông tin rủi ro ta sẽ tìm cách mô tả thông tin rủi ro xem xét các thái độ đối với rủi ro các phương pháp ra quyết định trong điều kiện rủi ro các cách làm giảm bớt rủi ro và vận dụng phân tích rủi ro vào việc lựa chọn danh mục đầu tư. Cuối cùng ta sẽ nghiên cứu các phương pháp ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn. Mục tiêu Giúp người học hiểu rõ bản chất về rủi ro và các quyết định đối phó với rủi ro. Các phương pháp làm giảm thiểu rủi ro và vai trò của thông tin. 18 TX KHMI02_Bai Bài 2 Lựa chọn trong điều kiện rủi ro Tình huống dẫn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.