Bài giảng Kinh tế học vi mô 2 - Bài 3: Ước lượng và dự báo chi phí

"Bài giảng Kinh tế học vi mô 2 - Bài 3: Ước lượng và dự báo chi phí" giúp cho người học hiểu được bản chất đường chi phí dài hạn của doanh nghiệp và ngành quan trọng như thế nào; có những công cụ nào thường được sử dụng để ước lượng hình dạng đường chi phí dài hạn (ước lượng tính kinh tế của quy mô). | Bài 3 Ước lượng và dự báo chi phí BÀI 3 ƯỚC LƯỢNG VÀ DỰ BÁO CHI PHÍ Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. . Phạm Văn Minh 2011 Giáo trính Kinh tế học vi mô 2 NXB Lao động xã hội. 2. . Vũ Kim Dũng . Phạm Văn Minh 2011 Hướng dẫn thực hành Kinh tế học vi mô 2 NXB Lao động xã hội. 3. . Vũ Kim Dũng . Nguyễn Văn Công 2012 Giáo trình kinh tế học tập 1 NXB Đại học Kinh tế quốc dân. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học. Nội dung Các khái niệm tính kinh tế và tính phi kinh tế của quy mô đã được trình bày khi phân tích hình dạng của đường chi phí bình quân dài hạn LAC . Phần này chúng ta sẽ tập trung vào các phương pháp ước lượng tính kinh tế của quy mô vì đây là vấn đề rất quan trọng đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Mục tiêu Giúp cho người học hiểu được bản chất đường chi phí dài hạn của doanh nghiệp và ngành quan trọng như thế nào. Có những công cụ nào thường được sử dụng để ước lượng hình dạng đường chi phí dài hạn ước lượng tính kinh tế của quy mô . 34 TX KHMI02_Bai Bài 3 Ước lượng và dự báo chi phí Tình huống dẫn nhập Năm 1955 người tiêu dùng Mỹ mua 369 tỉ KWh điện năm 1970 họ mua 1083 tỷ. Vì sao năm 1970 số công ty điện lực ít hơn nên rõ ràng sản lượng điện trung bình của mỗi công ty đã tăng lên đáng kể. Liệu sự gia tăng này là do tính kinh tế của quy mô hay do những nguyên nhân khác Nếu đó là kết quả của tính kinh tế của quy mô thì đối với chính phủ việc phá vỡ thế độc quyền của các công ty điện lực sẽ không hiệu quả về mặt kinh tế. Một nghiên cứu thú vị về tính kinh tế của quy mô dựa trên số liệu những năm 1955 và 1970 về các nhà máy điện do chủ đầu tư sở hữu có doanh thu hơn 1 triệu đô la. Chi phí sản xuất điện được ước tính bằng cách

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.