Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi bệnh viện do Pseudomonas aeruginosa tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Pseudomonas aeruginosa là một trong những trực khuẩn Gram âm thường gặp trong các nhiễm khuẩn bệnh viện trong đó có viêm phổi bệnh viện (VPBV) với tỷ lệ đề kháng cao với các loại kháng sinh. Bài viết trình bày khảo sát tình hình đề kháng kháng sinh của P. aeruginosa, khảo sát việc sử dụng kháng sinh, đánh giá tính hợp lý trong chỉ định và xác định các yếu tố có liên quan đến đáp ứng điều trị. | Nghiên cứu Y Học TP. Hồ Chí Minh Tập 24 Số 3 2020 KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN DO PSEUDOMONAS AERUGINOSA TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH Bùi Quang Hiền Võ Thị Hà Phạm Hồng Thắm TÓM TẮT Mở đầu Pseudomonas aeruginosa là một trong những trực khuẩn Gram âm thường gặp trong các nhiễm khuẩn bệnh viện trong đó có viêm phổi bệnh viện VPBV với tỷ lệ đề kháng cao với các loại kháng sinh. Bệnh viện Nhân dân Gia Định NDGĐ đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn sử dụng kháng sinh vào năm 2016. Việc áp dụng hướng dẫn vào thực tế điều trị cần được giám sát và đánh giá để đưa ra các biện pháp giúp cải thiện việc sử dụng kháng sinh an toàn hợp lý hiệu quả. Mục tiêu Khảo sát tình hình đề kháng kháng sinh của P. aeruginosa khảo sát việc sử dụng kháng sinh đánh giá tính hợp lý trong chỉ định và xác định các yếu tố có liên quan đến đáp ứng điều trị. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện trên 196 kết quả kháng sinh đồ tìm thấy tác nhân gây bệnh là P. aeruginosa và trên 35 người bệnh được chẩn đoán VPBV do P. aeruginosa trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2019 tại bệnh viện NDGĐ. Dữ liệu thu thập từ hồ sơ bệnh án của người bệnh bao gồm các đặc điểm dịch tễ học kháng sinh chỉ định và kết quả điều trị. Tính hợp lý trong chỉ định kháng sinh được đánh giá qua các tiêu chí là loại kháng sinh đường dùng và liều dùng theo các phác đồ điều trị chuẩn. Kết quả P. aeruginosa gây chủ yếu các nhiễm khuẩn hô hấp 43 9 . Tỷ lệ nhạy cảm của P. aeruginos có sự khác biệt đối với các kháng sinh cụ thể như sau 70 7 đối với piperacillin-tazobactam 66 8 - ceftazidim 67 3 - imipenem 67 0 - meropenem 77 7 - amikacin 62 - ciprofloxacin 60 5 - levofloxacin 100 - colistin. Ở người bệnh VPBV 63 6 được chỉ định phối hợp 2-3 kháng sinh với imipenem và colistin được chỉ định nhiều nhất 57 1 và 54 2 tương ứng . Tỷ lệ chỉ định hợp lý khi điều trị theo kinh nghiệm là 54 8 và khi điều trị với kết quả kháng sinh đồ dương tính P. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.