Đối sánh đặc điểm phương thức tu từ trong tục ngữ về thời tiết của người Hán và người Việt

Biểu đạt ngôn ngữ có hiệu quả cao, nâng cao nghệ thuật biểu hiện ngôn ngữ, tất cả đều cần các phương thức tu từ. Thông qua đối sánh phương thức tu từ trong tục ngữ về thời tiết của người Hán và người Việt bài viết rút ra những nét tương đồng và dị biệt trong lối sử dụng phương thức tu từ trong kho tàng tục ngữ về thời tiết của hai dân tộc | Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn ISSN 1859-0357 Tập 12 SốTập 12 Số 6 2018 27-31 2018 ĐỐI SÁNH ĐẶC ĐIỂM PHƯƠNG THỨC TU TỪ TRONG TỤC NGỮ VỀ THỜI TIẾT CỦA NGƯỜI HÁN VÀ NGƯỜI VIỆT HỒ THỊ NGỌC HÀ Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Quy Nhơn TÓM TẮT Biểu đạt ngôn ngữ có hiệu quả cao nâng cao nghệ thuật biểu hiện ngôn ngữ tất cả đều cần các phương thức tu từ. Thông qua đối sánh phương thức tu từ trong tục ngữ về thời tiết của người Hán và người Việt bài viết rút ra những nét tương đồng và dị biệt trong lối sử dụng phương thức tu từ trong kho tàng tục ngữ về thời tiết của hai dân tộc. Từ khóa Tục ngữ So sánh tục ngữ Tục ngữ về thời tiết Tục ngữ người Hán và Việt. ABSTRACT The Comparison of the Rhetorical Devices in the Weather Proverbs of the Chinese and the Vietnamese Expressing language with high efficiency and enhancing the art of expressing language depend much on the rhetorical devices. Through comparing the rhetorical devices in the weather proverbs of the Chinese and Vietnamese the article points out the similarities and differences in the way of using the rhetorical devices in the weather proverbs of two languages. Keywords Proverb proverb comparison the weather proverb the Chinese and Vietnamese proverbs. 1. Dẫn nhập Đi sâu vào kho tàng tục ngữ của cả hai ngôn ngữ Trung - Việt chúng tôi thấy rằng tục ngữ liên quan đến thời tiết chiếm một số lượng đáng kể. Vì vậy đối sánh đặc điểm ngôn ngữ trong tục ngữ về thời tiết của người Hán và người Việt là một cách tiếp cận hứa hẹn mở ra nhiều điều mới mẻ trong đó đối sánh đặc điểm phương thức từ góp phần làm sáng rõ cách thức biểu đạt ngôn ngữ trong tục ngữ về thời tiết. 2. Đặc điểm phương thức tu từ trong tục ngữ về thời tiết của người Hán và người Việt . Đặc điểm phương thức tu từ trong tục ngữ về thời tiết của người Hán Dựa vào từ điển 俗语词典 Từ điển tục ngữ 7 chúng tôi thống kê được 162 câu tục ngữ về thời tiết của người Hán trong đó có 73 câu tục ngữ dùng các phương thức tu từ. Phương thức tu từ trong số lượng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
162    2    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.