Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Hiện nay xã Nhơn Lộc cũng nằm trong tình trạng chung như các xã của cả nước đã đạt chuẩn là để duy trì được sự tăng trưởng, giữ vững và nâng cao chất lượng những tiêu chí đã đạt được quả là một vấn đề không dễ. Để giữ vững mô hình NTM, bài viết trình bày thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. | Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn ISSN 1859-0357 Tập 12 SốTập 12 89-99 6 2018 2018 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ NHƠN LỘC THỊ XÃ AN NHƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH NGUYỄN THỊ NGÂN LOAN1 Khoa Giáo dục chính trị và Quản lý nhà nước Trường Đại học Quy Nhơn TÓM TẮT Là 1 trong 4 xã điểm của tỉnh Bình Định hoàn thành 19 19 tiêu chí NTM vào năm 2014 sau hơn bốn năm hoàn thành diện mạo nông thôn xã Nhơn Lộc thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định ngày càng thay da đổi thịt . Nhiều tiêu chí không chỉ được giữ vững mà còn phát triển cao. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đường lối ngõ xóm được bê tông giúp người dân đi lại thuận lợi trường học trạm y tế nhà văn hóa. được xây mới khang trang sạch đẹp. Xã đã đề ra chiến lược phát triển kinh tế toàn diện trong đó tập trung phát huy tiềm năng sẵn có của địa phương để tăng thu nhập cho người dân bảo đảm NTM luôn phát triển ổn định bền vững. Tuy nhiên hiện nay xã Nhơn Lộc cũng nằm trong tình trạng chung như các xã của cả nước đã đạt chuẩn là để duy trì được sự tăng trưởng giữ vững và nâng cao chất lượng những tiêu chí đã đạt được quả là một vấn đề không dễ. Để giữ vững mô hình NTM bài viết đề xuất những giải pháp cơ bản xã Nhơn Lộc cần thực hiện trong thời gian tới. Từ khóa Nông thôn mới mô hình nông thôn mới kinh tế nông thôn tiêu chí nông thôn mới. ABSTRACT Enhancing the Quality of New Rural Standards in Nhon Loc Commune An Nhon Town Binh Dinh Province Being one of the four pilot communes of Binh Dinh province completing 19 19 new rural criteria in 2014 Nhon Loc commune An Nhon town Binh Dinh province has radically changed after more than four years of completing the rural appearance. Many criteria are not only maintained but also developed. People s lives are constantly improved and upgraded. Roads alleys and hamlets are concreted helping people travel smoothly. Schools clinics cultural houses etc. are built with a beautiful spacious clean and new appearance. The commune

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.