Ảnh hưởng của việc xét đến ứng suất tiếp giữa phần cánh và sườn tiết diện chữ T đối với cốt thép sàn trong sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối

Bài viết này so sánh cốt thép chịu lực của bản sàn theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574 - 2012 với Tiêu chuẩn Châu Âu EC - 2. Theo Tiêu chuẩn Việt Nam, cốt thép trong sàn chỉ được thiết kế để chịu mômen uốn ngang. Còn theo Tiêu chuẩn Châu Âu, cốt thép sàn ngoài việc chịu mômen uốn như trên, nó còn phải tham gia chịu ứng suất cắt giữa phần vươn của cánh và sườn khi dầm được thiết kế theo tiết diện chữ T hoặc I. | Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn ISSN 1859-0357 Tập 10 SốTập 4 2016 10 69-78 2016 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC XÉT ĐẾN ỨNG SUẤT TIẾP GIỮA PHẦN CÁNH VÀ SƯỜN TIẾT DIỆN CHỮ T ĐỐI VỚI CỐT THÉP SÀN TRONG SÀN SƯỜN BÊTÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI PHẠM THỊ LAN NGÔ TĂNG TUÂN Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Trường Đại học Quy Nhơn TÓM TẮT Bài báo này so sánh cốt thép chịu lực của bản sàn theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574 - 2012 với Tiêu chuẩn Châu Âu EC - 2. Theo Tiêu chuẩn Việt Nam cốt thép trong sàn chỉ được thiết kế để chịu mômen uốn ngang. Còn theo Tiêu chuẩn Châu Âu cốt thép sàn ngoài việc chịu mômen uốn như trên nó còn phải tham gia chịu ứng suất cắt giữa phần vươn của cánh và sườn khi dầm được thiết kế theo tiết diện chữ T hoặc I. Kết quả khảo sát từ một ví dụ cụ thể cho thấy rằng cốt thép được thiết kế theo EC - 2 lớn hơn rất nhiều so với TCVN 5574 - 2012. Và khi sàn càng dày tức là ứng suất tiếp càng lớn thì sự chênh lệch của việc thiết kế theo hai Tiêu chuẩn càng cao. Từ khóa Thiết kế cốt thép sàn theo TCVN 5574 2012 Thiết kế cốt thép sàn theo Tiêu chuẩn Châu Âu EU - 2 Dầm tiết diện chữ T Ứng suất tiếp giữa cánh và sườn của tiết diện chữ T ABSTRACT Effects of shear stress between web and langes of T- section beams on slab reinforcement This paper presents a comparison between the slab reinforcement designed by the TCVN 5574-2012 standards and the one by the Eurocode-2 standards. In the Vietnamese standards slab reinforcement is designed for its bending moment only while the European standards require that the slab reinforcement must be designed for both the bending moment in slab and the shear stress between the flanges and the web of the T- and I-section beams. The investigated results show that the slab reinforcement per Eurocode-2 standards is significantly larger than that per TCVN 5574 2012 standards. The thicker the slab is the larger discrepancy there is between the designs under the two standard systems. Keywords The slab reinforcement designed by the TCVN .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.