Toán cắt ghép hình ở tiểu học

Đặc biệt có một số bài toán lắp ghép hình (thường được trình bày dưới dạng toán sao), các em học sinh được trang bị quy trình giải. Ngoài mục tiêu chủ yếu là bồi dưỡng kĩ năng tính toán, còn chú ý đến phát triển trí tưởng tượng không gian qua dạy học hình thành các biểu tượng hình học, nhất là hoạt động cắt ghép hình học. | Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn ISSN 1859-0357 Tập 10 SốTập 4 2016 10 47-54 2016 TOÁN CẮT GHÉP HÌNH Ở TIỂU HỌC VÕ VĂN HIỆP Khoa Giáo dục tiểu học và mầm non Trường Đại học Quy Nhơn TÓM TẮT Các loại bài toán cắt ghép hình hướng tập trung vào việc rèn luyện kĩ năng cắt ghép đơn giản và tính toán theo công thức. Giúp cho một số bộ phận học sinh khá giỏi có nhu cầu được tìm hiểu nhiều hơn về các dạng toán nâng cao nói chung và diện tích nói riêng. Đặc biệt có một số bài toán lắp ghép hình thường được trình bày dưới dạng toán sao các em học sinh được trang bị quy trình giải. Ngoài mục tiêu chủ yếu là bồi dưỡng kĩ năng tính toán còn chú ý đến phát triển trí tưởng tượng không gian qua dạy học hình thành các biểu tượng hình học nhất là hoạt động cắt ghép hình học. Từ khóa Phương pháp Lý thuyết cắt - ghép hình. ABSTRACT Shape Cutting and Matching Maths in Primary Education Some types of problems about cutting and matching shapes usually focus on trainingpupils basic cutting-matching skills and formula-based calculation. This is expected to help gifted students who desire to learn more about forms of both advanced math and area problems. Especially some shape-matching problems usually asterisked are aided with recommended solutions. In addition to the ultimate goal of cultivating arithmetical calculations these types of problems are aimed to stimulate pupils space imagination through demonstrating kinds of shapes especially through shape cutting and matching activities. Keywords Method theory shape cutting and matching. 1. Đặt vấn đề Bậc tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân là bậc học góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh. Trong các môn học được đưa vào giảng dạy ở bậc tiểu học thì môn toán là một trong những môn học không thể thiếu và chiếm thời lượng thứ 2 sau môn tiếng việt. Cũng như các môn học khác môn toán cũng cung cấp tri thức khoa học ban đầu về thế giới xung quanh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.