Dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học theo hướng phát triển năng lực

Âm nhạc là một trong những trí thông minh sẵn có của con người. Âm nhạc luôn gắn với nền văn hóa và là một phần thiết yếu trong giáo dục của mỗi đứa trẻ. Trong thực tế, chương trình giáo dục phổ thông đã dạy âm nhạc cho tất cả học sinh, bắt đầu ở bậc tiểu học. | Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn ISSN 1859-0357 Tập 13 SốTập 13 73-81 2 2019 2019 DẠY HỌC ÂM NHẠC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHẠM THỊ THU HÀ Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non Trường Đại học Quy Nhơn TÓM TẮT Âm nhạc là một trong những trí thông minh sẵn có của con người. Âm nhạc luôn gắn với nền văn hóa và là một phần thiết yếu trong giáo dục của mỗi đứa trẻ. Trong thực tế chương trình giáo dục phổ thông đã dạy âm nhạc cho tất cả học sinh bắt đầu ở bậc tiểu học. Tri thức của nhân loại phát triển và đổi mới nhanh chóng phương pháp dạy học thông báo kiến thức sẽ không còn phù hợp nữa. Vậy nên dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học theo hướng phát triển năng lực là điều tất yếu và cần làm ngay. Từ khóa Dạy học âm nhạc dạy âm nhạc cho học sinh tiểu học phát triển năng lực. ABSTRACT Teaching music to primary students in the direction of capacity development Music is one of the human s available intelligence. Music is always associated with culture and is an essential part of every child s education. In fact the general eduation has taught music to all students which starts at the primary education. The knowledge of humankind develops and innovates rapidly so teaching methods of knowledge notification will no longer be appropriate. Therefore teaching music to primary students in the direction of capacity development is indispensable and should be done immediately. Keywords Teaching music teaching music to elementary students capacity development. 1. Mở đầu Trí thông minh của con người được bộc lộ qua từ vựng - ngôn ngữ suy luận - toán học thị giác - không gian và âm nhạc là một trong những trí thông minh độc đáo của con người. Âm nhạc là biểu hiện của những suy nghĩ cảm xúc điển hình cho sự sáng tạo của con người. Âm nhạc là một dạng hình thái của văn hóa và di sản. Âm nhạc luôn đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện chính của cuộc sống con người. Âm nhạc quan trọng và có ảnh hưởng lớn đối với nền tảng giáo dục của mỗi đứa trẻ. Mỗi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
161    10    1    30-09-2022
26    11    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.