Nâng cao tiếp cận dịch vụ tài chính toàn diện thời 4.0 thông qua đẩy mạnh hợp tác giữa ngân hàng thương mại với Fintech

Tiếp cận tài chính toàn diện là một trong những trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của hầu hết các quốc gia trên toàn cầu. Trong thời đại công nghệ số phát triển như vũ bão, sự xuất hiện của các doanh nghiệp fintech đang định hình lại ngành dịch vụ tài chính. | Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn ISSN 1859-0357 Tập 13 Số 2 Tập 13 Tr. 2019 Số113-122 2 2019 NÂNG CAO TIẾP CẬN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN THỜI THÔNG QUA ĐẨY MẠNH HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VỚI FINTECH NGUYỄN THỊ THU TRINH1 LÊ HOÀNG NHƯ NGUYỆN2 1 Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Tài chính - Kế toán 2 Khoa Luật Kinh tế Trường Đại học Tài chính - Kế toán TÓM TẮT Tiếp cận tài chính toàn diện là một trong những trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của hầu hết các quốc gia trên toàn cầu. Trong thời đại công nghệ số phát triển như vũ bão sự xuất hiện của các doanh nghiệp fintech đang định hình lại ngành dịch vụ tài chính. Muốn đạt được quy mô và tiến gần hơn đến mục tiêu tiếp cận tài chính toàn diện cần đẩy mạnh hợp tác hiệu quả giữa ngân hàng và fintech nhằm cung ứng dịch vụ tài chính ngân hàng tiện ích cho khách hàng với chi phí hợp lý góp phần nâng cao tiếp cận dịch vụ tài chính tới đông đảo người dân những người ở vùng nông thôn vùng sâu vùng xa chưa có điều kiện tiếp cận tài chính. Từ khóa Tài chính toàn diện fintech ngân hàng thương mại hợp tác. ABSTRACT Enhancing financial inclusion service access in the revolutionary through promoting collaboration between commercial bank with fintech Financial inclusion access is one of the most important socio-economic development focus of most countries around the globe. In the age of digital technology the emergence of fintech businesses is reshaping the financial services industry. In order to achieve the scale and move closer to achieving financial inclusion access it is necessary to promote effective cooperation between banks and fintech aiming to provide convenient banking and financial services to customers at reasonable cost thus contributing to improving financial services access to the people who live in rural remote and isolated areas having no access to finance. Keywords Financial inclusion fintech commercial bank collaborate. 1. Đặt vấn đề Nâng cao tiếp cận dịch vụ tài chính toàn diện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    3    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.