Tạp chí Khoa học: Số 2/2019

Tạp chí Khoa học: Số 2/2019 trình bày các nội dung chính sau: Phân tích cú pháp truyện ngắn tiếng Anh dành cho trẻ em, vai trò của các yếu tố bằng lời, kèm lời và phi lời trong hội thoại, nghệ thuật miêu tả trong truyện Con Cóc là cậu ông Giời của Nguyễn Huy Tưởng, việc sử dụng hiện tượng cùng trường nghĩa và giả cùng trường nghĩa để gây cười, . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC QUY NHÔN Taäp 13 Soá 2 2019 TAÏP CHÍ KHOA HOÏC CHUYEÂN SAN KHOA HOÏC XAÕ HOÄI NHAÂN VAÊN amp KINH DOANH Quy Nhôn thaùng 4-2019 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn Tập 13 Số ISSN 2 2019 1859-0357 Tập 13 Số 2 Năm 2019 MỤC LỤC 1. Yếu tố chủ quan trong các bài bình luận báo chí tiếng Anh và tiếng Việt Nghiên cứu đối chiếu dưới góc nhìn của thuyết Đánh giá Hà Thanh Hải Nguyễn Thị Thu Hiền. 5 2. Phân tích cú pháp truyện ngắn tiếng Anh dành cho trẻ em Tôn Nữ Mỹ Nhật Trần Thị Hồng Cẩm. 15 3. Vai trò của các yếu tố bằng lời kèm lời và phi lời trong hội thoại Nguyễn Thị Thu Hạnh. 29 4. Nghệ thuật miêu tả trong truyện Con Cóc là cậu ông Giời của Nguyễn Huy Tưởng Lê Nhật Ký. 41 5. Việc sử dụng hiện tượng cùng trường nghĩa và giả cùng trường nghĩa để gây cười trong truyện cười người Việt Triều Nguyên. 49 6. Một số biện pháp đào tạo góp phần nâng cao chất lượng giáo viên của khoa Vật lý Trường Đại học Quy Nhơn Lương Thế Dũng . 57 7. Thiết kế và sử dụng một số mô hình động cơ nhiệt trong dạy học Vật lí phổ thông Dương Diệp Thanh Hiền Nguyễn Ngọc Minh. 65 8. Dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học theo hướng phát triển năng lực Phạm Thị Thu Hà. 73 9. Thực trạng thừa cân - béo phì ở cán bộ và giáo viên Trường Đại học Quy Nhơn năm 2018 Võ Thị Hồng Phượng. 83 10. Tình trạng thị lực của học sinh tiểu học tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2016 Nguyễn Thị Tường Loan. 91 11. Dạy học phân hóa và áp dụng trong dạy học môn ngôn ngữ lập trình cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Quy Nhơn Nguyễn Thị Anh Thi. 101 3 12. Nâng cao tiếp cận dịch vụ tài chính toàn diện thời thông qua đẩy mạnh hợp tác giữa ngân hàng thương mại với fintech Nguyễn Thị Thu Trinh Lê Hoàng Như Nguyện .113 4 Tập Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn ISSN 1859-0357 Tập 13 Số 2 13 SốTr. 2019 2 2019 5-13 SUBJECTIVITY IN ENGLISH AND VIETNAMESE COMMENTARIES - AN APPRAISAL CONTRASTIVE ANALYSIS HA THANH HAI NGUYEN THI THU HIEN Department of Foreign Languages

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.