Tạp chí Khoa học: Số 4/2016

Tạp chí Khoa học: Số 4/2016 trình bày các nội dung chính sau: Một kỹ thuật trích chọn đặc trưng biểu cảm khuôn mặt dựa vào mô hình xuất hiện tích cực, phân tích ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến hệ thống bảo vệ rơle trên lưới điện phân phối, nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến điện áp lưới điện Bình Định, . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC QUY NHÔN Taäp 10 Soá 4 2016 TAÏP CHÍ KHOA HOÏC CHUYEÂN SAN KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN amp KYÕ THUAÄT Quy Nhôn thaùng 12-2016 Tập 10 Số 4 2016 MỤC LỤC 1. Giải pháp kết cấu đài cọc hợp lý phần ngầm của công trình có tải trọng trung bình trong nền đất cát khu vực ven biển thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định Hứa Thành Thân Nguyễn Ngọc Phúc Nguyễn Khánh Hùng Lê Văn Hân. 5 2. Phân tích cảnh quan huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi và một số định hướng khai thác sử dụng hợp lí Dương Thị Nguyên Hà. 17 3. Một kỹ thuật trích chọn đặc trưng biểu cảm khuôn mặt dựa vào mô hình xuất hiện tích cực Lê Thị Kim Nga Phạm Thị Thanh Tuyền Phạm Trần Thiện Nguyễn Thị Anh Thi Trần Thị Liên Phùng Văn Minh. 27 4. Phân tích ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến hệ thống bảo vệ rơle trên lưới điện phân phối Ngô Minh Khoa Trần Xuân Khoa Lê Hữu Lương. 39 5. Toán cắt ghép hình ở tiểu học Võ Văn Hiệp. 47 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến điện áp lưới điện Bình Định Trương Minh Tấn Trần Ngọc Thạnh Thân Văn Thông. 55 7. Tính đa dạng của hệ thực vật ven bờ hạ lưu sông Hà Thanh Bình Định Phan Hoài Vỹ. 63 8. Ảnh hưởng của việc xét đến ứng suất tiếp giữa phần cánh và sườn tiết diện chữ T đối với cốt thép sàn trong sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối Phạm Thị Lan Ngô Tăng Tuân. 69 9. Nghiên cứu sự tạo phức đơn và đa ligan trong hệ Bi III - 1- 2-pyridilazo -2-naphton PAN CH3COOH bằng phương pháp trắc quang Lê Thu Hương Lê Thị Thanh Thúy Nguyễn Văn Lượng. 79 10. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của giống vịt thịt Grimaud Pekin Star 53 nuôi tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định Hoàng Hải Châu Trần Thanh Sơn. 85 11. Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học hợp tác theo nhóm thông qua môn hóa học nhằm phát huy tính tích cực và nâng cao hiệu quả hoạt động học tập của học sinh Nguyễn Thị Kim Chi Lê Thị Đặng Chi. 95 3 12. Cài đặt thuật toán khai phá luật kết hợp FP-Growth trên công cụ R Trần Thiên Thành Trần Hoàng Việt Nguyễn Thị Loan. 103 13. Kết quả tuyển .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
45    18    2    25-09-2022
603    43    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.